100 LAT ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH

Zaproszamy do udziału w konferencji naukowej

100 lat Związku Literatów Polskich

Kraków, 22 maja 2020 r.

14 maja 2020 r. upływa 100 lat od założenia Związku Zawodowego Literatów Polskich z inicjatywy Stefana Żeromskiego, podczas Zjazdu Literatów Polskich w Warszawie.

Z tej okazji Krakowski Oddział ZLP wraz z Ośrodkiem Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Wydawnictwem Edukacyjnym w Krakowie organizują Konferencję Naukową 100 lat Związku Literatów Polskich.

Celem konferencji jest przypomnienie roli, jaką odegrał ZZLP (później ZLP) w trzech różnych okresach: w latach międzywojennych, w PRL oraz po 1989 r. Wśród tematów wystąpień planowane są np. następujące zagadnienia: Stefan Żeromski jako pierwszy prezes ZZLP, Dom Literatów (Krupnicza 22) w Krakowie we wspomnieniach i literaturze, IV Zjazd Literatów Polskich w Szczecinie w 1949 r. i socrealizm, Prezesura Jarosława Iwaszkiewicza itp.

Konferencja odbędzie się 22 maja 2020 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, sala 550. Przewiduje się 8 do 10 wystąpień.

Do czynnego udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy pracowników naukowych, pisarzy i poetów (bez względu na przynależność związkową) i wszystkich miłośników literatury.

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy składać: pocztą elektroniczną (magdalena.stoch@up.krakow.pl), zwyczajną (dr Magdalena Stoch, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 543) lub bezpośrednio na ręce Członków Komitetu Organizacyjnego do końca marca 2020 r. W zgłoszeniu prosimy o podanie tematu wystąpienia i afiliacji. Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna (monografia lub czasopismo punktowane).

 

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. med. Anna Pituch-Noworolska (prezes Krakowskiego Oddziału ZLP),

prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska (dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami UP)

prof. dr hab. Bolesław Faron (dyrektor naukowy Wydawnictwa Edukacyjnego) – przewodniczący

dr Magdalena Stoch (adiunkt w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych IFP UP) – sekretarz

 

100.-rocznica-Związku-Literatów-Polskich