IV edycja ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Kultury Audiowizualnej UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłosiło IV edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma…

DAVID BORDWELL, O HISTORII STYLU FILMOWEGO

David Bordwell, O historii stylu filmowego, przekład Miłosz Stelmach, Wydawnictwo NCKF 2019.   To pierwsze polskie wydanie opublikowanej w 1997 roku książki, która stała się obowiązkową lekturą dla pokoleń filmoznawców, a także dla wnikliwych miłośników kina. „Książka ta nie jest…