ALICJA HELMAN, MIŁOSIERDZIE SZATANA. ADAPTACJE AUDIOWIZUALNE POWIEŚCI I NOWEL TOMASZA MANNA

Monografia stanowi pierwsze w literaturze naukowej kompletne opracowanie z zakresu adaptacji audiowizualnych prozy Tomasza Manna, przede wszystkim – chociaż nie tylko – filmowych. Jej intencją jest filozoficzno-kulturowy namysł nad adaptacjami niemieckiego klasyka w kontekście złożonych praktyk przekładu intersemiotycznego. Niezależnie od tego, który utwór Manna autorka bierze pod ogląd badawczy, za każdym razem w polu jej widzenia znajduje się splot uwikłań semiotyczno-antropologicznych sytuujących adaptacje Mannowskiej prozy zarówno w horyzoncie kultury audiowizualnej, jak i specyfiki kulturowo-antropologicznej czasu i miejsca, w których powstawały.

http://esbn.pl/Milosierdzie-szatana-Adaptacje-audiowizualne-powiesci-i-nowel-Tomasza-Manna-p64