publikacje

ARCHIWUM FILMOWE ONLINE!

URUCHAMIAMY ARCHIWUM FILMOWE ONLINE!   19 października uroczyście uruchomiony zostanie portal internetowy ARCHIWUM FILMOWE online, w którym sukcesywnie umieszczane będą zbiory Archiwum Filmowego PWSFTviT w Łodzi. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz pierwszy w niemal 70-letniej…