publikacje

Studia i Perspektywy Medioznawcze

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej, którą planujemy jako pierwszą z cyklu „Studia i Perspektywy Medioznawcze”. Wierzymy, że zapoczątkowany w tym roku cykl wpisze się w kalendarz ważnych spotkań przedstawicieli nauk o mediach oraz innych dyscyplin, w zakresie zainteresowań których…

ARCHIWUM FILMOWE ONLINE!

URUCHAMIAMY ARCHIWUM FILMOWE ONLINE!   19 października uroczyście uruchomiony zostanie portal internetowy ARCHIWUM FILMOWE online, w którym sukcesywnie umieszczane będą zbiory Archiwum Filmowego PWSFTviT w Łodzi. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz pierwszy w niemal 70-letniej…