DYSTRYBUCJA FILMOWA. OD KINA DO STREAMINGU, RED. SŁAWOMIR ROGOWSKI, ANNA WRÓBLEWSKA

Dystrybucja filmowa. Od kina do streamingu. Redakcja naukowa: Sławomir Rogowski, Anna Wróblewska,  B5, s. 425, oprawa miękka, ISBN 978-83-7507-298-3 , Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2020.

Książka „Dystrybucja filmowa. Od kina do streamingu” po raz pierwszy i w wyczerpujący sposób porusza problem upowszechniania sztuki filmowej w kontekście przemian społecznych, kulturowych i technologicznych.

Dystrybucja filmów i badania nad widownią to praktyczna dziedzina mediów. Ten obszar badawczy staje się coraz bardziej atrakcyjny. Dzięki różnym aplikacjom i programom on line pozwala na zmianę postrzegania filmu, kina i dystrybucji oraz ich roli kulturowej we współczesnym świecie. Artykuły naukowe i eksperckie podejmują następujące zagadnienia szczegółowe: dystrybucja komercyjna kinowa, dystrybucja filmu artystycznego (w tym działalność kin studyjnych), dystrybucja filmu dokumentalnego, edukacja i kultura filmowa oraz rola i wykorzystanie w dydaktyce, dystrybucja on line, VOD, merchandising, znaczenie dźwięku w dystrybucji w kinie i innych mediach, aspekty prawne.

O tych problemach piszą i dyskutują m.in.: Marcin Adamczak,  Justyna Budzik, Maria Magdalena Gierat, Maciej Gil, Roman Gutek, Krzysztof Kopczyński,  Artur Majer, Karolina Mróz, Sławomir Rogowski, Sławomir Salamon, Anna Sienkiewicz-Rogowska, Agata Sotomska,  Anna Wróblewska, Maciej Zabojszcz. Wydanie książki wsparło Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

„Książka w interesujący sposób uzupełnia lukę, która istnieje w polskiej refleksji filmo- czy medioznawczej. Rzeczywiście niewiele jest tomów, które poświęcone byłyby pogłębionemu namysłowi nad rynkiem dystrybucyjnym, szczególnie rynkiem rodzimym  – pisze recenzent, dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wartościowym pomysłem jest połączenie refleksji naukowej z tekstami stworzonymi przez osoby związane z praktyką dystrybucyjną – z osobami prowadzącymi kina, właścicielami firm dystrybucyjnych, prawnikami zajmującymi się tą tematyką czy specjalistami z zakresu edukacji filmowej. Teksty zamieszczone w tomie pokazują problematykę rozpowszechniania dzieł audiowizualnych zarówno w ujęciu historycznym, jak i wskazując najnowsze kierunki kształtujące współczesny rynek, który nie jest już ograniczony wyłącznie do wyświetlania filmów w kinach”.

Książka powstała staraniem Laboratorium Badań Telewizyjnych i Filmowych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydanie książki wsparli:  Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Na okładce projektu Szymona Zaremby widnieje obraz Rafała Olbińskiego „Ghost Train to Alabama”.

Spis treści i wszystkie informacje dostępne są w sklepie internetowym Wydawnictwa Naukowego Semper: https://semper.istore.pl/pl/p/Dystrybucja-filmowa/23076334