DZIECKO W ŚWIECIE RUCHOMYCH OBRAZÓW

Informacje o konferencji

Instytut Literatury Polskiej, Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu zapraszają filmoznawców, kulturoznawców, literaturoznawców i antropologów kultury na konferencję naukową pod tytułem

DZIECKO W ŚWIECIE RUCHOMYCH OBRAZÓW

Sesja odbędzie się w dniach 1-2 czerwca br. w CSW. Cel konferencji to dyskusja na temat współczesnej kultury wizualnej, której bohaterem i odbiorcą jest dziecko. Proponujemy, by przedmiotem rozważań były między innymi zagadnienia:
– dziecko w filmie, film dla dziecka,
– adaptacje filmowe literatury dla dzieci i młodzieży,
– wzorce gatunkowe w kinie dla dzieci,
– sequel, prequel, remix a kino dla młodego odbiorcy,
– kicz w filmie dla dzieci,
– obraz szkoły w filmie,
– dziecko wobec tabu w kinie (śmierć, inicjacja seksualna, doświadczanie zła…),
– seriale dla dzieci i młodzieży,
– dziecko w reklamie,
– dziecko na estradzie (talent show),
– YouTube tworzony przez dzieci i młodzież,
– wizerunek dziecka na portalach społecznościowych,
– dziecko w dokumencie i paradokumencie,
– programy edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci.

Abstrakty wystąpień (maksymalnie 250 wyrazów) prosimy przesyłać do 31 marca br. (termin został przedłużony do 10 kwietnia)na adres: dziecko.obraz@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie https://konferencjadziecko.wordpress.com/.

Decyzja o zakwalifikowaniu propozycji wystąpienia przesłana zostanie do wszystkich zgłaszających się osób do 12 kwietnia.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje dwa obiady, bufet kawowy podczas przerw i pakiet konferencyjny.

Organizatorzy konferencji planują publikację referatów w formie monografii naukowej w serii Biblioteczka Dziecięca (Wydawnictwo Naukowe UMK).

Opieka naukowa konferencji:
dr Sylwia Kołos, dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

Sekretarze naukowi:
Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska (aleksandra.szwagrzyk@o2.pl), Marcel Woźniak, Marta Baszewska