FILMOWE PEJZAŻE AMERYK, RED. BARBARA KITA I MAGDALENA KEMPNA-PIENIĄŻEK

Filmowe pejzaże Ameryk, red. Barbara Kita i Magdalena Kempna-Pieniążek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020.
Filmowe pejzaże Ameryk, będące kontynuacją tomu Filmowe pejzaże Europy, prezentują różnorodne podejścia do badania filmowego krajobrazu, których wspólnym mianownikiem jest przekonanie, że amerykańskie pejzaże w stopniu zdecydowanie większym niż pejzaże europejskie uległy mitologizacji. Problematyka filmowych topografii i geografii spotyka się na kartach książki z zagadnieniami autorskich strategii (Wes Anderson, John Carpenter, John Ford, Patricio Guzmán, Alfred Hitchcock, Claudia Llosa, Michael Mann, Kelly Reichardt). W tomie podjęte zostają również wybrane problemy: gatunkowego toposu przestrzeni (western, horror, slasher, film o zombie), hollywoodzkich pejzaży studyjnych, roli krajobrazu w filmach o odkrywaniu Nowego Świata oraz estetycznej funkcji pustkowia we współczesnych realizacjach kina drogi.
Magdalena Kempna-Pieniążek, dr hab., prof. UŚ – kulturoznawczyni, filmoznawczyni, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze UŚ. Zajmuje się kinem najnowszym, estetyką neo-noir, poetykami autorskimi oraz duchowością w filmie. Autorka m.in. książek: Formuły duchowości w kinie najnowszym (2013), Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa (2013), Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu (2015). Współredaktorka tomów Granice kultury (2010), Film i media – przeszłość i przyszłość. Kontynuacje (2014) i Filmowe pejzaże Europy (2017), a także współautorka książki Inny/obcy. Transnarodowe i transgresyjne motywy w twórczości Petera Weira(2017).
[19.03.2021]
Barbara Kita, dr hab. prof. UŚ – kulturoznawczyni, filmoznawczyni, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze UŚ. Zajmuje się teorią filmu i nowych mediów (zwłaszcza francuskiej proweniencji), interesują ją problematyka obrazu, przestrzeni oraz miejska. Autorka książek  Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów (2003) oraz Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda (2013). Redaktorka tomu Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim (2006) oraz współredaktorka monografii wieloautorskich: Kino pamięci (2013), Filmowe pejzaże Europy (2017) oraz Kultury obrazu – tabu – edukacja(2018). [10.12.2020]