GŁODNEMU FILM NA MYŚLI. O FILMOWYCH REPREZENTACJACH JEDZENIA

GŁODNEMU FILM NA MYŚLI. O FILMOWYCH REPREZENTACJACH JEDZENIA

(Warszawa, 13-14 października 2017)

organizatorzy: Instytut Kulturoznawstwa i School of Ideas Uniwersytetu SWPS oraz Films for Food współorganizator: Food Studies (Uniwersytet SWPS)

Jak stwierdził Claude Chabrol: „Wspólny posiłek zawiera w sobie komunię i antagonizm. Komunię, bo dzielisz się posiłkiem z innymi, antagonizm, bo przy stole często zaczynamy wygarniać sobie, co nam leży na sercu”. Jedzenie służy nie tylko zaspokojeniu jednej z podstawowych życiowych potrzeb. Jedząc określone dania i produkty oraz odmawiając jedzenia innych, informujemy – świadomie lub mimowolnie – o naszym światopoglądzie, wrażliwości, relacjach z otoczeniem. Każdy posiłek stanowi wielowątkową opowieść o nas i rzeczywistości społeczno-kulturowej, w której funkcjonujemy. Z tak widzianego metaforycznego potencjału jedzenia chętnie korzystają filmowcy, wykorzystując kulinaria, by scharakteryzować swoje postaci oraz filmowy świat przedstawiony.

Celem konferencji jest refleksja nad obecnymi w filmie reprezentacjami jedzenia. Interesować nas będzie kino niezależnie od czasu i miejsca produkcji, zarówno fabularne, jak i dokumentalne, z ewentualnym rozszerzeniem tematyki także o inne formy audiowizualne (np. seriale); nie tylko produkcje określane mianem food films, w których kulinaria stanowią główny temat, ale też te, w których związane z jedzeniem sceny są nieliczne, ale „intensywne znaczeniowo” i istotne dla rozwoju fabuły.

Chcemy, by konferencja miała wymiar interdyscyplinarny, dlatego do udziału zapraszamy zajmujące się zagadnieniem jedzenia osoby reprezentujące różne dyscypliny i perspektywy badawcze: kulturoznawców, filmoznawców, socjologów, antropologów, historyków… Interesuje nas bowiem kino widziane przez pryzmat kulinariów, ale też możliwość wykorzystania filmowych kulinariów w dramaturgii i charakterystyce postaci, czy wreszcie – filmowe jedzenie jako odzwierciedlające społeczny, kulturowy i historyczny kontekst, w którym film powstał lub który wyznacza ramy świata przedstawionego.

Planujemy organizację raczej kameralnego konferencyjnego spotkania, gwarantującego możliwość pogłębionej dyskusji. Dlatego zastrzegamy sobie możliwość selekcji zgłoszeń oraz prosimy o nadsyłanie propozycji tematów oryginalnych, nie powtarzających istniejących już tekstów i opracowań. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 280 zł dla pracowników naukowych oraz 230 zł dla doktorantów i osób nie reprezentujących środowiska akademickiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 sierpnia. Propozycję tematów, wraz z danymi autora (imię i nazwisko, uczelnia i reprezentowana dyscyplina lub instytucja) oraz krótkim streszczeniem (do 200 słów) prosimy przesyłać na adres: filmydozjedzenia@gmail.com O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy do końca sierpnia.

W imieniu organizatorów,

Aleksandra Drzał-Sierocka

Instytut Kulturoznawstwa, School of Ideas

Uniwersytet SWPS

glodnemu film na mysli_ogloszenie (1)