II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-tropy”

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-tropy” organizowanej przez Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Śląski. Konferencja odbędzie się 12–13 kwietnia 2018 w Katowicach.

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń czynnych został przedłużony do 2 lutego (piątek) 2018 roku.

Rejestracji uczestnictwa biernego można dokonywać w sposób ciągły.

Druga edycja konferencji organizowana jest pod hasłem „Twórca i bohater filmowy”. Konferencja adresowana jest do:
– pracowników naukowych różnych dyscyplin, doktorantów i studentów różnych kierunków studiów,
– nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
– osób wykorzystujących film w edukacji, profilaktyce i terapii.

Konferencja będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń w edukacji i profilaktyce za pośrednictwem filmu – w poprzedniej edycji wzięło udział ponad 250 osób z całej Polski. Podsumowanie poprzedniego wydarzenia:
www.setoci.com/konferencja-filmowe-psycho-tropy
www.us.edu.pl/node/609453

Przewidujemy organizację kilku sesji tematycznych, sesję studencką oraz posterową.Odbędą się krótkie wykłady zaproszonych ekspertów, spotkanie z twórcami filmowymi, pokaz filmowy oraz certyfikowany warsztat dedykowany dla nauczycieli na temat metodyki pracy z filmem.

Informacje o obszarach tematycznych, terminach zgłoszeń: http://www.swps.pl/konferencjafilmowepsycho-tropy

Serdecznie zapraszamy!

dr Agnieszka Skorupa (Przewodnicząca Komitetu Naukowego),
Patrycja Paczyńska-Jasińska (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego z ramienia SWPS),
Michał Brol (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego z ramienia UŚ)