IV ZJAZD FILMOZNAWCÓW I MEDIOZNAWCÓW – PROGRAM (WERSJA WSTĘPNA)

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wstępną wersję programu IV Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców, który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2023 roku w Warszawie.

W programie mogą jeszcze zajść pewne zmiany, mamy nadzieję, że niewielkie.