JOSEPH GARNCARZ, ZMIENNOŚĆ UPODOBAŃ. O PREFERENCJACH FILMOWYCH EUROPEJCZYKÓW W LATACH 1896-1939

Zmienność upodobań. O preferencjach filmowych Europejczyków w latach 1896-1939

Autor: Joseph Garncarz
Tłumaczenie: Andrzej Dębski
Język publikacji: polski
Oprawa: twarda
Wymiary: 140 x 200 mm
Liczba stron: 356
ISBN: 978-­83-­66810-­14­-3

Wydawca: Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich 
im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego 

Seria: Niemcy – Media – Kultura

Sklep: http://esbn.pl/Zmiennosc-upodoban-O-preferencjach-filmowych-Europejczykow-w-latach-1896-1939-p88 

Główna teza książki mówi, że w badanym okresie możemy zaobserwować proces różnicowania się preferencji filmowych publiczności europejskich. O ile około 1900 roku preferencje filmowe w Europie były w znacznym stopniu „globalne”, o tyle w latach trzydziestych XX wieku istniała już kulturowa mozaika, w której publiczność każdego kraju miała swoje własne preferencje. Ale w książce chodzi nie tylko o opisanie tego procesu, lecz także o wyjaśnienie go. Kulturowe różnicowanie się̨ preferencji filmowych w istocie nie było związane z przekształcającymi się̨ państwami czy społeczeństwami, lecz z instytucją kina, która w badanym okresie zmieniła się fundamentalnie. W analizowanym okresie zmieniły się jednak gruntownie nie tylko miejsca projekcji i produkty tam oferowane, lecz również skład demograficzny publiczności filmowej.

Joseph Garncarz jest profesorem w Instytucie Kultury Mediów i Teatru Uniwersytetu Kolońskiego. Zajmuje się historią filmu i mediów. Jest autorem m.in. takich książek jak Begeisterte Zuschauer. Die Macht des Kinopublikums in der NS-Diktatur (2021), Medienwandel (2016), Hollywood in Deutschland. Zur Internationalisierung der Kinokultur 1925–1990 (2013), Maßlose Unterhaltung. Zur Etablierung des Films in Deutschland 1896–1914 (2010, Nagroda im. Willy’ego Haasa 2011). Opublikował liczne artykuły na temat kina niemieckiego i europejskiego w takich czasopismach jak „Film History”, „Early Popular Visual Culture”, „Cinema & Cie”, „Hitchcock Annual”, „Iluminace”, a także w tomach zbiorowych. Jego publikacje były tłumaczone na język angielski, francuski, czeski i polski. Aktualnie kieruje projektem dotyczącym publiczności kin w NRD pt. „The Viewers’ Choice: On the Film Preferences of Cinemagoers in the GDR, 1949–1990”.