KINO I PSYCHOLOGIA

Kino, film, psychologia: sprawozdanie z interdyscyplinarnej konferencji naukowej

W dniach 16-17.06. br z inicjatywy Katedry Mediów i Badań Kulturowych IFP oraz Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbyła się konferencja naukowa poświęcona relacjom między kinem, filmem i psychologią. Mieliśmy okazję wysłuchać 28 referatów i sprawozdań z badań, które zostały wygłoszone przez naukowców reprezentujących Kraków, Lublin, Warszawę, Katowice, Białystok, Łódź, Wrocław oraz Szczecin. Obrady odbywały się – obok wystąpień plenarnych – w sesjach tematycznych, zaś referaty wygłosili:

Prof. dr hab. Krzysztof Loska, Pamięć traumatyczna w francuskim kinie postkolonialnym (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Grażyna Stachówna, Na kanapie u psychoanalityka. Psychoanaliza jako spektakl kinowy  (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Poznawczy i emocjonalny odbiór filmu  (Uniwersytet Pedagogiczny)

Prof. UwB dr hab. Katarzyna Citko, Wątki autobiograficzne w „Post tenebras lux” (2012) Carlosa Reygadasa (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Małgorzata Jakubowska, Patrz! Nie patrz! Ekshibicjonizm, voyeuryzm i kino atrakcji dziś (Uniwersytet Łódzki)

Dr Sebastian Jagielski, Łzy, melodramat i „Trędowata” (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Patrycja Włodek, „Prawda jest dnem bezdennej studni”. Psychoanaliza w amerykańskim melodramacie rodzinnym lat pięćdziesiątych (Uniwersytet Pedagogiczny)

Mgr Małgorzata Pawłowska, „Czarny łabędź” w perspektywie lacanowskiej teorii fazy lustra (Uniwersytet Jagielloński)

Mgr Barbara Szczekała, Spójrz, jak patrzę. Eyetracking a filmoznawstwo (Uniwersytet Jagielloński)

Mgr Oliwia Bogusz, Realność marzenia sennego w prozie Jeleny Dołgopiat, (UMCS)

Mgr Piotr Kurowski, Film – system zaprojektowanej uwagi. Próba teoretyzowania o psychologicznej podstawie tworzenia w kinie (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Agnieszka Skorupa, mgr Michał Brol, Idea psychologicznej pracy z filmem na przykładzie filmu animowanego „Jak wytresować smoka” (Uniwersytet Śląski)

Dr Waldemar Frąc, Żyć tylko śmiercią. Kierkegaardowskie myślenie rozpaczy jako filozoficzno- psychologiczna wykładnia „Melancholii” Larsa von Triera (UJ)

Mgr Joanna Pluta, Popularność niskobudżetowego filmu Kung Fury (2015) w świetle koncepcji użytkowania i korzyści (UMCS w Lublinie)

Dr Justyna Bucknall-Hołyńska, O psychologizmie w brytyjskich serialach kryminalnych. Przypadek „Luthera” (Uniwersytet Szczeciński)

Mgr Hanna Kowalska, „Dorośli w domkach dla lalek”- amerykański sen jako zarzewie traumy w twórczości Todda Solondza (Uniwersytet Wrocławski)

Mgr Ewa Baszak, Filmoterapia w świecie technologii. Filmowa wrażliwość Giuseppe Tornatore (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Małgorzata Kozubek, Projekcja-identyfikacja w procesie filmoterapeutycznym

Dr Tomasz Adamski, Co maja wspólnego Szwedzi z zespołem Aspergera? Analiza  w oparciu o najnowsze filmy szwedzkie (Uniwersytet w Białymstoku)

Mgr Agnieszka Cieślak, Rola muzyki w konstruowaniu narracji filmowej (Uniwersytet Warszawski)

Mgr Marta Stańczyk, Haptyczny słuch. Walka o miejsce w hierarchii zmysłów na przykładzie kina wojennego (Uniwersytet Jagielloński)

Mgr Anastasia Nabokina, Mowa ruchów. Doświadczenie tańca w ramie ekranu (Uniwersytet Jagielloński)

Łukasz Miciuk, Semiotyczna teoria filmu Billa R. Scalii, czyli o komunikacji (nie)werbalnej w kinie (KUL)

Dr Anna Ślósarz, Studenckie motywacje doboru filmowych kontekstów lektur (UP w Krakowie)

Mgr Grzegorz Wójcik, Męskość i zaburzenia psychiczne w „młodym” polskim filmie fabularnym po 2000 roku (Uniwersytet Pedagogiczny)

Dr Magdalena Stoch, Film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka (UP)

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Kluczowe nurty w psychologicznych badaniach nad filmem i we współczesnej psychologii filmu.

Pokłosiem konferencji będzie publikacja naukowa i projekt konferencji pt. „Film w działaniu”, która będzie dotyczyła praktycznych aspektów wykorzystania filmu w działaniach edukacyjnych, propagandowych, reklamowych, artystycznych etc. Planujemy jej organizację na przełomie  maja-czerwca 2017 roku. Szczegóły dotyczące tego projektu można odnaleźć na stronie Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

 

Agnieszka Ogonowska