KULTURY OBRAZU – TABU – EDUKACJA

 

Katowice, 25 lutego 2016

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Kultury obrazu – tabu – edukacja”

która odbędzie się w dniach 19-20.10.2016 w Katowicach. Organizatorami spotkania są Zakład Komunikacji Kulturowej, Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteka Śląska. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz „Kwartalnik Filmowy”.

Czy we współczesnych, niezależnych i wyzwolonych   kulturach obrazu istnieje jeszcze jakieś tabu? W jakich sytuacjach kultura podtrzymuje, kiedy zaś zawiesza społeczne zakazy? Jak kulturowe tabu uzewnętrznia się w dyskursach edukacji? Celem konferencji jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania tabu we współczesnych kulturach obrazu oraz refleksja nad zależnościami w relacjach pomiędzy obrazami a edukacją. Pragniemy przyjrzeć się temu, co w kulturze zakazane, stłumione, przemilczane, nietykalne i nieczyste. Proponujemy interdyscyplinarne ujęcie tematu łączące perspektywę medio- i filmoznawczą z antropologią kultury, estetyką, literaturoznawstwem, historią sztuki, pedagogiką, psychologią.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • Tabu obyczajowe, religijne, estetyczne
 • Tabu jako praktyka artystyczna: literatura, film, media, widowiska, przestrzeń publiczna
 • Tabu: przestrzenie, zachowania, symbole
 • Przełamywanie/podtrzymywanie tabu jako praktyka kulturowa i edukacyjna
 • Estetyka przekraczania tabu
 • Tabuizacja inności
 • Przemilczenia, niewypowiedzenia, niedomówienia
 • Ohydztwo, obrzydlistwo, makabra, kicz
 • Przestrzeń tabu w filmie i mediach audiowizualnych a środowisko edukacji
 • Kultury obrazu a strategie dydaktyczne
 • Przekraczanie tabu a procesy wychowania

Jesteśmy otwarci na inne propozycje tematów wystąpień.

Prosimy o zgłaszanie tytułów i zarysu problematyki dwudziestominutowych referatów do 15 czerwca 2016 na adres: kulturyobrazu.tabu.edukacja@onet.pl Informację zwrotną o przyjęciu propozycji podamy na początku lipca.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: koszty publikacji tomu pokonferencyjnego, 2 obiady, serwisy kawowe, kolację oraz materiały konferencyjne. Dane dotyczące przelewu prześlemy osobom zakwalifikowanym. Oferujemy pomoc w rezerwacji noclegu.

W razie wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku –

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Tadeusz Miczka

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

dr hab. Barbara Kita

dr Ilona Copik

dr Anna Maj

Organizacja:

dr hab. Barbara Kita

dr Ilona Copik

Tabu. Formularz zgłoszeniowy

List intencyjny TABU