Nagrody w Konkursie na Najlepszą Książkę Roku 2017 Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

Nagrody w Konkursie na Najlepszą Książkę Roku 2017 Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

 

W drugiej edycji Konkursu na Najlepszą Książkę Roku, którego organizatorem jest PTBFM, zwyciężyła książka Ilony Copik Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.

 

O wyborze książki przez Jury zadecydowała oryginalność filmoznawczo-kulturoznawczego podejścia Ilony Copik do tematu Śląska i śląskości na ekranie. Wnikliwe i erudycyjne spojrzenie pozwoliło jej na wielowymiarowe, nieoczywiste odczytanie lokalnych „topografii i krajobrazów”. Umiejętność dostrzeżenia przez Autorkę niuansów i odcieni omawianych zagadnień sprawiła, iż powstał wielowymiarowy portret „filmowego Śląska” jako ważnego fenomenu polskiego kina.

 

 

W kategorii Debiut Roku zwyciężyła książka Marcina Składanka Sztuka generatywna. Metoda i praktyki opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.

 

W uzasadnieniu decyzji członkowie Jury podkreślili wielowarstwowość a przy tym syntetyczność książki Marcina Składanka, któremu udało się wszechstronnie omówić fenomen sztuki generatywnej. Świetna orientacja Autora w obszarze sztuki cyfrowej i prowadzonych na jej temat badaniach widoczna jest i w umiejętnym, reprezentatywnym doborze przypadków, i w sposobie ich analizy. Zaproponowane odczytania łączą studia nad kulturą cyfrową, jej archeologią oraz aspektami technicznymi, z wątkami z zakresu teorii kultury i mediów.

 

Serdecznie gratulujemy Ilonie Copik, Marcinowi Składankowi oraz wszystkim nominowanym Autorkom i Autorom!

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas 43 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.