NOWA KINOFILIA: PRZESTRZENIE I AFEKTY, RED. KAROLINA KOSIŃSKA, PAULINA KWIATKOWSKA

Nowa Kinofilia: przestrzenie i afekty, red. Karolina Kosińska, Paulina Kwiatkowska, Fundacja MAMMAL, Warszawa 2018.

Autorki i autorów tekstów składających się na tom Nowa Kinofilia: przestrzenie i afekty łączy zarówno przywiązanie do tradycji kinofilskiej, jak i fascynacja dynamicznym obszarem współczesnych praktyk skupionych wokół obrazów filmowych. Wspólne jest im też pytanie, co to znaczy kochać dziś kino. Kolejne artykuły pozwalają zastanowić się nad przestrzennymi warunkami i strategiami uprawiania kinofilii, nad nieoczywistymi granicami kinofilskich doświadczeń, nad intensywnością emocji wciąż wyzwalanych przez kino i nad możliwościami kreatywnego przekształcania tradycji kina i jego odkrywanych dopiero właściwości. Na początku XXI wieku, mimo na różne sposoby diagnozowanej „śmierci kina”, nie można mieć wątpliwości, że zarówno ruchomy obraz, jak i sposoby twórczej nim fascynacji wciąż wyznaczają imponujący obszar współczesnej kultury. Przyjrzenie się temu zróżnicowanemu i wciąż ewoluującemu terytorium z perspektywy kinofilii pozwala odnowić namysł nad funkcją obrazu filmowego pośród innych obrazów, nad pozycją odbiorcy kultury wizualnej, wreszcie nad praktykami samych twórców, którzy z jednej strony wciąż intensywnie czerpią z historii kina, z drugiej – śmiało korzystają z możliwości oferowanych przez nowe media. Nowa Kinofilia: przestrzenie i afekty próbuje zdać sprawę z dynamiki tych procesów i postawić pytania o najbardziej aktualne sposoby twórczego, afektywnego i krytycznego obcowania z kinem jako medium rozproszonym, uwikłanym w zależności zarówno z innymi sztukami, jak i technologiami produkcji obrazów – a przede wszystkim jako medium wciąż żywym.

 

Spis treści

PRZESTRZENIE KINOFILII

Justyna Budzik i Natalia Gruenpeter

Fotograficzna odsłona kinofilii: cykl „Sanctuary” Gregory’ego Crewdsona

Karolina Kosińska

Materialność wyspy. O set-jettingu i „Człowieku z Aran” Roberta Flaherty’ego

Paulina Kwiatkowska

Między Marienbadem a Monachium, czyli od obrazu do rzeczywistości i z powrotem

Grzegorz Nadgrodkiewicz

Śladami Pani Dalloway. Peregrynacje literacko-filmowo-internetowe a set-jetting

Krystyna Duniec

Kinoteatr

 

GRANICE KINOFILII

Aleksander Kmak

Rozkosze rozczarowania. Pornograficzne horyzonty kinofilii

Michał Matuszewski

O nudo i frustracjo Oculusa! Miejsce widza i strategie prezentacji filmów VR

Antoni Michnik

„Burning hearts and a brand new feeling” – współczesne praktyki kinofilskie na przykładzie filmu „Kung Fury”

 

KINOFILSKIE PRZETWORZENIA

Anna Taszycka

Kotofilia: studium przypadku

Magdalena Dorobińska

„The things we do for love” – reżyserskie strategie powtórzeniowe

Piotr Czerkawski

Urwisy i prymusi. Kontynuatorzy twórczości Erica Rohmera we współczesnym kinie

Klaudia Rachubińska

„Trylogia Cornetto”: trzy smaki Nowej Kinofilii