OPŁATA IV ZJAZD FILMOZNAWCÓW I MEDIOZNAWCÓW

OPŁATA KONFERENCYJNA

WAŻNE: rachunki wystawiane będą na podmiot, z którego konta uiszczona została opłata. Dlatego, jeśli potrzebny jest Państwu rachunek na instytucję (swoją uczelnię), prosimy nie wpłacać ze swojego prywatnego konta, tylko przez konto instytucji.

  • termin wpłaty: do 15 maja 2023 r.
  • nazwa i adres odbiorcy: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, ul. Uniwersytecka 4/A527, 40-007 Katowice
  • numer konta: 49 1140 2004 0000 3702 7657 8051
  • tytułem: Imię i nazwisko – IV Zjazd
  • wysokość opłaty:

400 PLN (dla członków i członkiń PTBFM, którzy opłacili/ły składki członkowskie)

500 PLN (dla pozostałych uczestników/czek)

200 PLN dla doktorantów/ek i studentów/ek (członków i członkiń PTBFM, którzy opłacili/ły składki członkowskie)

250 PLN (dla pozostałych doktorantów/ek i studentów/ek).

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, bankiet.