PAWEŁ SITKIEWICZ, GORĄCZKA FILMOWA. KINOMANIA W MIĘDZYWOJENNEJ POLSCE

Paweł Sitkiewicz, Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2019, ss. 308, ilustracje czarno-białe i kolorowe.

Książka opowiada o polskim kinie dwudziestolecia międzywojennego z perspektywy nie reżysera, krytyka czy aktora – ale widza, zarówno zwykłego, jak i niezwykłego. Kinomaniaka oraz widza naiwnego. Z dużego miasta, prowincji i kresowej wsi. Jednocześnie pasja filmowa służy tu jako soczewka, przez którą czytelnik może przyjrzeć się kulturze masowej lat 20. i 30., rewolucji obyczajowej i cywilizacyjnej tamtych czasów, a także problemom życia codziennego tej barwnej epoki. Rytuały widowni łączą się bowiem lub krzyżują z: życiem przestępczym, „chorobą fotogeniczności”, na którą zapadli głównie ludzie młodzi, rozwojem rynku reklamy, emancypacją kobiet, rewolucją seksualną, konfliktami narodowościowymi i etnicznymi, prostytucją, amatorskim ruchem filmowym czy oficjalną propagandą II RP.

 

W przedwojennej Polsce wyjściu do kina towarzyszyła bowiem szeroka skala emocji – od łez wzruszenia po strach o własne zdrowie. Kino odgrywało więcej ról niż obecnie. Było popularną rozrywką, ale również szkołą życia, trybuną polityczną, oknem na świat, miejscem spotkań towarzyskich i erotycznych, inkubatorem przemian obyczajowych, areną przestępstw, chuligańskich wybryków i tragedii, a także narkotykiem ludzi zmęczonych Wielkim Kryzysem. W ciemnych salach kin, zarówno tych eleganckich, jak i prowizorycznych, widzowie bawili się, kłócili, kochali i awanturowali, a po skończonej projekcji wracali do domu zarażeni gorączką filmową. Chorobą, która odmieniła XX wiek.

 

Paweł Sitkiewicz / Filmoznawca i medioznawca, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się historią kina animowanego, kulturą filmową i artystyczną dwudziestolecia międzywojennego oraz prehistorią komiksu. Autor trzech książek na temat animacji. Współautor trzech książek dla dzieci

 

https://terytoria.com.pl/1729-goraczka-filmowa-kinomania-w-miedzywojennej-polsce.html