PIOTR CELIŃSKI, JAN P. HUDZIK, MARCIN SANAKIEWICZ, PROJEKT: MEDIA. WYOBRAZIĆ SOBIE MEDIA I STWORZYĆ ŚWIAT

Piotr Celiński, Jan P. Hudzik, Marcin Sanakiewicz, Projekt: media. Wyobrazić sobie media i stworzyć świat, Lublin 2020.

Gdyby pokusić się o pewną ogólną metodologiczną lub teorionaukową charakterystykę przedstawionych w tym tomie studiów, można by określić je wspólnie za pomocą hasztagu #perspektywa_filozoficzno-kulturoznawczo-antropologiczna. Jednak autorzy niniejszej książki spoglądają też w przyszłość – chcieliby, żeby stała się ona także zapowiedzią serii wydawniczej, której profil badawczy lokowałby się na pograniczu teorii mediów, utopii społecznych i filozofii kultury. Przyglądałaby się ona w sposób wielodyscyplinarny trzem przenikającym się obszarom życia: technice, nauce i sztuce. Rozważałaby je z punktu widzenia dynamiki mediów i sieci, formatów medialnych, idei i utopii, mitów i znaków, dyskursów i imaginariów. Stosowałaby metody archeologii mediów i kultury, semiotyki i hermeneutyki, dekonstrukcji i performatyki.