Projekty badawcze członków PTBFM finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze członków PTBFM finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i inne instytucje

Ewa Ciszewska (Uniwersytet Łódzki) i Pavel Skopal (Masaryk University)   Studia animacji w Gottwaldowie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa / Animation studios in Gottwaldov and Lodz (1945/47-1990) – Comparative Collective Biography, okres realizacji: 2.2021 – 02.2025   Finansowanie NCN w ramach programu CEUS-UNISONO (dla wniosków dotyczących dwustronnych lub trójstronnych projektów badawczych realizowanych przez zespoły badawcze z Austrii, Czech, Słowenii i Polski)  

https://www.ncn.gov.pl/en/konkursy/wyniki/ceus-unisono


 Konrad Klejsa (UŁ)

Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=426

Anna Nacher (UJ)

Estetyka obrazowania post-cyfrowego – między nowym materializmem a filozofią zorientowaną na przedmiot

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=5965

Łukasz Biskupski (UG)

Historia firmy Sfinks na tle organizacji przemysłu filmowego w II RP

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=2644

Magdalena Zdrodowska (UJ)

Telefon, kino i cyborgi. Relacje rozwoju technologii i społeczności niesłyszących w XX i XXI wieku

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=12064

Karolina Kosińska (IS PAN)

Brytyjskie powojenne kino społeczne

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=5643

Małgorzata Radkiewicz (UJ)

„Pionierki z kamerą”: kobiety w kinie i w fotografii w Galicji 1896-1945

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=3268

Marianna Michałowska (UAM)

Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=11185

Paweł Frelik (UMCS)

Symulacja przyszłości – fantastyka naukowa i gry wideo

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=7119

Krzysztof Loska (UJ)

Wielokulturowa Europa – etnooobrazy współczesnego kina

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=224

Andrzej Dębski (UWr)

Historia kina na Dolnym Śląsku do 1945 roku. Rozrywka, nowoczesność i propaganda w niemieckim regionie przygranicznym

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=8843

Piotr Sitarski (UŁ)

Pozasystemowe sposoby użytkowania nowych technologii medialnych w okresie schyłkowego PRL

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=8332

Mirosław Filiciak (SWPS)

Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=6140

Iwona Kurz (UW)

Kultura wizualna w Polsce: języki, pojęcia, metaobrazy

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=6431

Anna Miller-Klejsa (UŁ)

„Anni di piombo” we włoskim filmie fabularnym

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=6779

Maciej Ożóg (UŁ)

Krytyczny wymiar sztuki nowych mediów

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=3301

Anna Mrozewicz (UAM)

Blok Wschodni noir? Wyobrażenia ‚Europy Wschodniej’ w skandynawskiej prozie, filmie i sztukach wizualnych lat 1980-2010

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=4135

Magdalena Saryusz-Wolska (UŁ / CBH PAN)

Kultury wizualne Niemiec 1945-1949

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=6259

Projekt realizowany był w latach 2013-2017 w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Centralne pytanie dotyczyło roli kultury wizualnej w procesach powrotu do „normalności” w Niemczech bezpośrednio po drugiej wojnie światowej. Jak filmy i zdjęcia z obozów koncentracyjnych przyczyniły się do kształtowania świadomości własnych zbrodni i przepracowywania winy? Czy wizerunek ruin rzeczywiście był często reprodukowany w sferze publicznej? Jaką spełniał funkcję w formowaniu wyobrażeń o powojennej przestrzeni? Jak obrazy ciała i choroby wpływały na myślenie o „normalnym” życiu w rodzinie?

Metodologicznie projekt opiera się na łączeniu dwóch modeli badawczych: niemieckich Bildwissensschaften i anglosaskich visualculturestudies. Oba podejścia zakładają, że obraz nie jest biernym odzwierciedleniem otaczającej go rzeczywistości, lecz jej częścią lub wręcz działającym „aktorem”, który wpływa na otoczenie. Ten sposób myślenia został zaaplikowany do badań historycznych i analizy materiałów archiwalnych. Wykonawcy projektu przejrzeli kilkanaście tysięcy obrazów, utrwalili około dwóch tysięcy i dokonali szczegółowej analizy ponad dwustu obrazów, wśród których znalazły się plakaty, pocztówki, znaczki pocztowe, ilustracje i okładki prasowe, a także pojedyncze filmy fabularne i dokumentalne.

W wyniku projektu ukazały się m.in. następujące publikacje:

  1. Magdalena Saryusz-Wolska, Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949, PWN, Warszawa 2015 (1. wyd), 2017 (2. wyd. zmienione) https://ksiegarnia.pwn.pl/Ikony-normalizacji,719589383,p.html
  1. Magdalena Saryusz-Wolska, Anna Labentz, Bilder der Normalisierung. Gesundheit, Ernährung und Haushalt in der visuellen Kultur Deutschlands 1945-1948, Transcript Verlag, Bielefeld 2017 https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3644-4/bilder-der-normalisierung/
  1. Magdalena Saryusz-Wolska, Watching Films in the Ruins. Cinema-Going in Early Post-War Berlin, “Participations. Journal of Audience and Reception Studies” vol. 12, issue 1, May 2015 http://www.participations.org/Volume%2012/Issue%201/42.pdf