(RE)PREZENTACJE KOBIETY-WOMEN (RE)PRESENTATIONS

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

ma zaszczyt zaprosić

na międzynarodową konferencję

(Re)prezentacje kobiety.  Film, reportaż, media,

która odbędzie się w dniach 17-19 października we Wrocławiu

 

Tematem konferencji chcielibyśmy uczynić kobiety, które są zarówno bohaterkami, jak i twórczyniami różnorodnych form dokumentalnych. Interesować nas będzie namysł nad filmowymi dokumentami, reportażami w całej ich formalnej różnorodności, jak i nad wizerunkami kobiet, które pojawiają się w innych typach mediów. Równie istotne wydają nam się rozważania nad problemami związanymi z kobietami-twórczyniami: reżyserkami, dziennikarkami, reportażystkami, blogerkami – ich funkcjonowaniem w sferze zawodowej, ale także specyfiką ich dokonań.

Chcielibyśmy, by konferencja była okazją do spotkania osób zajmujących się tą problematyką zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Swój udział potwierdziły już autorki filmów dokumentalnych, dziennikarki i dziennikarze zarówno z Polski, jak i z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych czy Argentyny. Chcielibyśmy bowiem zderzyć ze sobą nie tylko różnorodne perspektywy badawcze, ale również spojrzenie na problematykę kobiet – bohaterek i twórczyń form dokumentalnych, pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

Językami konferencji będą polski, hiszpański i angielski.

Planujemy również wydanie artykułów w  formie książki, którą będziemy starali się przygotować na czas konferencji.

Na zgłoszenia abstraktów (tytuł + 250 słów) czekamy do 31. V 2018 r.

Osoby, których abstrakty zostaną przyjęte, proszone będą o dostarczenie gotowych tekstów (od 0,5 do 1,5 arkusza objętości) do dnia 31. VII 2018 r.

            Zgłoszenia proszę kierować na adres: women.representations@gmail.com

 

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

Dr Małgorzata Kolankowska

Dr Jędrzej Morawiecki

Mgr Ewa Baszak

Mgr Dorota Dyksik

Mgr Kalina Sobierajska

 

 

 

Department of Journalism and Social Communication of Wroclaw University

would like to kindly invite all scholars and specialists for the international conference

Women’s (Re)Presentations: Film, Reportage, Media

which will be held in Wroclaw

between 17th and 19th of October 2018

 

Women are both the main subjects and the authors of various documentary forms. Thus, we would like to center our conference around this complexity and focus on the femininity of images in different types of media – especially in film and reportage, with regard to their structural and formal diversity. Hence, it is equally important to analyze female directors, journalists and bloggers in the context of balance between their professional life and their achievements.

Therefore, we hope that our conference will create an opportunity for practitioners and theoreticians to interact with each other. Moreover, several journalists and reporters from Poland, Spain, the United States and Argentina have already confirmed their participation. We would like to confront not only different research perspectives, but also different cultural perspectives which may appear to be significant for the main goal of the conference.

The conference will be held in three languages: English, Spanish and Polish.

We are planning to publish all papers in the form of a monograph which would be presented during the conference.

Abstracts and titles for contributions of no more than 250 words should be submitted by the April 31, 2018. For those that are selected, participants will be asked to send the full paper ( a minimum of 20 K and maximum of 60 K characters by 31 July, 2018.

Please contact us by e-mail: women.representations@gmail.com

 

Organization team and scientific committee:

Dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

Dr Małgorzata Kolankowska

Dr Jędrzej Morawiecki

Mgr Ewa Baszak

Mgr Dorota Dyksik

Mgr Kalina Sobierajska

(Re)prezentacje kobiety-Women (Re)presentations. CPF