SKŁAD JURY 2022

dr hab. Monika Talarczyk, prof. PWSFTviT – Przewodnicząca

dr hab. Rafał Koschany, prof. UAM – sekretarz (koschany@amu.edu.pl)

dr hab. Sebastian Jagielski

dr hab. Barbara Kita, prof. UŚ

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

Zgłoszenia są przyjmowane przez sekretarza Jury od 1 do 30 czerwca 2023 roku. (koschany@amu.edu.pl)