ARCHIWUM FILMOWE ONLINE!

URUCHAMIAMY ARCHIWUM FILMOWE ONLINE!

 

19 października uroczyście uruchomiony zostanie portal internetowy ARCHIWUM FILMOWE online, w którym sukcesywnie umieszczane będą zbiory Archiwum Filmowego PWSFTviT w Łodzi.

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz pierwszy w niemal 70-letniej historii Szkoły, będziemy mieli możliwość udostępnienia szerokiej publiczności szkolnych filmów. Realizację, zakrojonego na najbliższe lata, projektu rozpoczynamy od opublikowania setki etiud dokumentalnych kręconych od początku istnienia łódzkiej uczelni do lat 60. Kolejna transza obejmie 77 następnych dokumentów. Docelowo w Internecie mają się znaleźć wszystkie etiudy szkolne od pierwszych po współczesne, czyli ponad 5000 filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i etiud operatorskich tworzonych nieprzerwanie od roku 1949.

Uruchomienie strony etiudy.filmschool.lodz.pl jest istotnym i niezwykle wartościowym poznawczo wydarzeniem w Polsce. Portal kierowany jest do bardzo szerokiego grona widzów – od miłośników kina, którzy będą mogli prześledzić początki artystycznej twórczości swych ulubionych polskich reżyserów, a także do użytkowników profesjonalnych, m.in.:

filmowców (dysponujemy wciąż jeszcze nieodkrytymi materiałami archiwalnymi),

filmoznawców (dajemy możliwość przyjrzenia się zmieniającym się konwencjom rodzajowym i gatunkowym oraz odkrycia zapomnianych twórców oraz filmów, które na lata utknęły na archiwalnych półkach),

historyków (nasze filmy dają niezwykłą możliwość zapoznania się z minionymi kodami przedstawiania zdarzeń historycznych oraz, co szczególnie cenne, sposobność zaznajomienia się z realiami życia codziennego w PRL-u). Pierwsze zamieszczone przez nas etiudy dają unikatowy obraz przeszłości, który stanowić może punkt wyjścia do badań z zakresu historii codzienności i antropologii.

To również audiowizualna lekcja historii dla młodych ludzi, którzy mogą dzięki niej uzyskać odpowiedzi na pytania:

Czym żyło miasto w latach 50., kiedy dzieci kładły się spać?

Jak dbano, by mleko nie było skażone bakteriami?
Jakie tajemnice kryła trumna pani Walewskiej?
Jak transportowano opakowania szklane, by nie było strat?
W jaki sposób przeciętna rodzina w PRL próbowała wiązać koniec z końcem?
Czy inscenizowany dokument musi kłamać?

Kiedy codzienność staje się metaforą?

 

Projekt strony etiudy.filmschool.lodz.pl powstał w oparciu o najlepsze wzory archiwów europejskich. Będzie z pewnością najnowocześniejszym tego typu portalem w Polsce i jedynym prezentującym produkcję wyłącznie szkolną.

Nad powstaniem Archiwum Filmowego online pracował zespół:

Macieja Drygasa,

Katarzyna Mąka-Malatyńska,

Agata Golańska,

Monika Sarwińska.

 

 

Wygląd strony oraz szczegóły jej funkcjonowania zostaną zaprezentowane podczas uroczystego uruchomienia. Zapraszamy!

 

19 października, czwartek, godz. 13.00
Studio TV Szkoły Filmowej w Łodzi
ul. Targowa 61/63

 

————————————————————————————————————————

Za Archiwum Filmowe online odpowiada Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi oraz Szkoła Filmowa w Łodzi, projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Jolanta Kolano
Rzecznik Szkoły Filmowej w Łodzi
jkolano@filmschool.lodz.pl
600 389 062