Członek PTBFM w Radzie Doskonałości Naukowej

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją prof. Tadeusza Żuchowskiego, przedstawicielem nauk o sztuce w Radzie Doskonałości Naukowej w zespole nauk humanistycznych został dr hab. Konrad Klejsa. Serdecznie gratulujemy!
Poniżej zamieszczamy list profesora Klejsy:
Dziękuję wszystkim tym, którzy na mnie w ubiegłym roku głosowali – postaram się nie zawieść oczekiwań także pozostałych. Z uwagi na „rozstrzał” dyscyplinowy, sytuacja filmoznawstwa nie jest prosta – szczególnie z uwagi na fakt, że recenzenci w postępowaniach awansowych są obecnie losowani. Przedmiotem mej troski będzie, by w puli proponowanej przez członków RDN mogły się znaleźć osoby o faktycznym dorobku w zakresie objętym danym postępowaniem, bez względu na dyscyplinę formalnie wpisaną do PBNu.