II Konkurs im. prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na pracę magisterską

II Konkurs im. prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na pracę magisterską
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłasza II edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej.

Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis” oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce. Z tego powodu tematyka konkursu dotyczy obszarów badawczych, którym Patronka poświęciła najwięcej uwagi i w których jej dokonania były najznaczniejsze. Więcej informacji o profesor Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej można znaleźć tutaj.

Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 1 maja 2017 roku a 30 kwietnia 2018 roku. Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w regulaminie.

Nagroda w II edycji konkursu ma charakter finansowy i podobnie jak w roku ubiegłym (zob. ubiegłoroczny werdykt) jej wartość to 1000,00 zł (tysiąc złotych brutto). Składają się na nią środki przekazane przez Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz pozostałe z ubiegłorocznej zbiórki na ten cel.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lipca 2018. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 sierpnia 2018.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: