Kino ulotne – polskie programy filmowe

Projekt „Kino ulotne – polskie programy filmowe. Cz. 1” obejmuje programy filmowe, które z reguły są traktowane jako niezbyt wdzięczne obiekty do prezentacji na wystawach – ze względu na niewielkie rozmiary i kruchość starego papieru. Stanowią one jednak cenne źródło wiedzy o kinematografii, choć do tej pory rzadko były badane, a dotychczas opublikowane materiały są nieliczne i odmienne od posiadanych przez Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Wirtualną wystawę poświęconą rozwojowi form graficznych i literackich w filmowych materiałach reklamowych od początków historii kina i szczegółowy opis projektu znajdą Państwo na stronie:

Kino ulotne. Polskie programy filmowe