KONKURS IM. PROF. EWELINY NURCZYŃSKIEJ-FIDELSKIEJ NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłosiło V edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis” oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce.

Nagroda ma charakter finansowy i podobnie jak w roku ubiegłym jej wartość to 1000 zł.

Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 1 maja 2020 a 16 lipca 2021. Zwracam uwagę, że od tej edycji konkursu zmieniliśmy jego terminarz, aby uwzględnić także absolwentów tegorocznych.

 

Zachęcam Państwa do rozpropagowania konkursu, szczególnie wśród promotorów prac magisterskich oraz absolwentów, którzy mogliby być zainteresowani udziałem. Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć tutaj:
http://filmoznawstwo.uni.lodz.pl/aktualnosci/item/354-v-konkurs-im-prof-nurczy%C5%84skiej-fidelskiej