„KULTURA POPULARNA” CALL FOR PAPERS

„KULTURA POPULARNA” – CALL FOR PAPERS
Od surrealizmu Themersonów po mroczną metafizykę Dumały
Jubileusz to okazja do podsumowań i oceny dokonań. Tak jest również z polską animacją, która ma już 70 lat. Ten gatunek sztuki filmowej jest polską specjalnością, twórcy polskiej szkoły animacji tacy jak Lenica, Borowczyk, Giersz, Kucia, Rybczyński, Lennica, Szczechura, Dumała, Giersz dali przykład jak wiele treści można wyrazić poprzez realizację filmu animowanego. Ich prace są częścią światowego dorobku animacji. „Klatki” Mirosława Kijowicza, ,,Apel” Ryszarda Czekały, ,,Tango” Rybczyńskiego, ,,Labirynt” Jana Lenicy, „Refleksy” Jerzego Kuci, „Ściany” Piotra Dumały podejmują ważną dla współczesnego widza tematykę. Wiele z wymienionych utworów zostało docenionych na festiwalach w Annecy, Huesca, Krakowie, Oberhausen. Najbardziej spektakularnym sukcesem polskiej animacji był Oscar dla „Tanga” (1980) Zbigniewa Rybczyńskiego otrzymany w 1983 roku.
Z dorobku poprzedników czerpią realizatorzy współczesnych filmów animowanych – Tamas Ducki, Marta Pajek, Anita Kwiatkowska-Naqvi, Leszek Czapla, Kamil Polak, Damian Nenov, Tomasz Bagiński i inni młodzi artyści. W 2002 roku Tomasz Bagiński był nominowany do Oscara za „Katedrę” (2002), a w 2008 roku statuetką Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej uhonorowano „Piotrusia i wilka” (2006) Suzie Templeton, wyprodukowanego w polskim studiu Se-ma-for. „Refreny” (2007) Wioletty Sowy, „Świteź” (2010) Kamila Polaka, „Ziegenort” (2013) Tomasza Popakula, „Niebieski pokój” (2014) Tomasza Siwińskiego to filmy debiutantów, uczniów mistrzów polskiej szkoły animacji. Niektórzy z nich zdobyli najwyższe laury na prestiżowych festiwalach będąc jeszcze studentami (w 2010 roku Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych „Animator” otrzymał Piotr Szczepanowicz za etiudę „Ukryte”, 2009; Anita Kwiatkowska-Naqvi swą etiudą „Ab ovo”, 2012, nakręconą w tej samej uczelni otrzymała tę samą nagrodę). Festiwalowym „rekordzistą” jest Tamas Ducki, którego „Łaźnię” (2014) nagrodzono już na ponad 60 imprezach, m.in. w Baden, Banja Luce, Belgradzie, Berlinie, Nowym Jorku, Poznaniu, Waszyngtonie, Meksyku.
W tym roku Najlepszym Europejskim Pełnometrażowym Filmem Animowanym został projekt współfinansowany przez PISF, filmu pt. „Twój Vincent” („Loving Vincent”) Doroty Kobieli i Hugh Welchmana.
Zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów, które poświęcone będą polskiej szkole animacji. Zastanówmy się nad momentem powstania, etapach rozwoju artystycznego, różnorodnością przekazu i warsztatem. Zachęcamy do namysłu nad niebanalnym spojrzeniem twórców filmów animowanych na sprawy społeczne i kulturowe, które zgrabnie zamknięte zostały w formie obrazu.
Obszary tematyczne:
– właściwości polskiej animacji,
– animacja w perspektywie historycznej,
– technologia w służbie animacji,
– kulturowe i społeczne aspekty filmu animowanego,
– animacja jest kobietą – autorki M. Pajek, E. Borysewicz, R. Gąsiorowska, D. Kobiela, W. Sowa, I. Plucińska, A. Kwiatkowska-Naqvi i inne artystki młodego pokolenia.
Terminy i informacje techniczne:
Prosimy o nadsyłanie tekstów sformatowanych zgodnie ze wskazówkami dla Autorów (https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS) o objętości ok. 30. tys. znaków w terminie do 31 maja 2018 r. na adres: kulturapopularna@gmail.com
Redaktor wydania: Ewelina Gordziejuk
Każdy tekst będzie anonimowo oceniony przez dwóch recenzentów. Publikacja planowana jest w II kwartale 2018 roku.
Autorzy zgłoszeń akceptują fakt, że po ewentualnym przejściu procedury recenzyjnej, ich artykuły będą rozpowszechniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa. „Kultura Popularna” jest bowiem od roku 2012 rozpowszechniana wyłącznie online w modelu Open Access.

Kultura Popularna | redakcja

Uniwersytet SWPS, ul.Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Redaktor naczelny: Wiesław Godzic

Z-ca redaktora naczelnego: Mirosław Filiciak

Sekretarz redakcji: Małgorzata Bulaszewska
Zespół: Małgorzata Kowalewska, Lidia Rudzińska-Sierakowska, Paweł Wieczorek