„Kwartalnik Filmowy”- call for papers

Szanowni Państwo, Drodzy Autorzy,
w załączeniu przesyłamy szczegółowe call for papers (wraz z opisami i terminami nadsyłania tekstów) do tomów „Kwartalnika Filmowego” planowanych na rok 2020:
– nr 109 (wiosna 2020) – Przestrzeń architektoniczna
– nr 110 (lato 2020) – Poza człowiekiem
– nr 111 (jesień 2020) – Zmysły i afekty
– nr 112 (zima 2020) – Polski dokument, polska animacja.

Przyjmujemy teksty w języku polskim bądź angielskim.

Ważne: uprzejmie prosimy, by nadsyłane artykuły były zredagowane i opracowane według zasad przyjętych w „Kwartalniku Filmowym” (wszelkie szczegóły wraz z wykazem obowiązkowych dodatków do tekstu znajdują się w załączniku). Call for papers oraz wytyczne dla autorów można również znaleźć pod tym linkiem.

Pragniemy także poinformować, że w związku z planowanym w tym roku wdrożeniem nowego systemu zgłaszania tekstów do „KF” gotowe artykuły do tomów przyszłorocznych będziemy przyjmowali wyłącznie przez ten system (o uruchomieniu tej procedury poinformujemy pod koniec roku).

Przypominamy również, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. za publikację w „Kwartalniku Filmowym” przyznaje się 40 punktów.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Redakcja KF

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku

! CFP KF_2020 – całość