Nagroda Komitetu Nauk o Sztuce PAN w zakresie filmoznawstwa

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Komitet Nauk o Sztuce PAN działając na podstawie § 3, pkt. 1 Regulamin konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce przyznał w drodze głosowania nagrodę w zakresie filmoznawstwa Marcinowi Maronowi za monografię Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990, Lublin 2019.

Autorowi serdecznie gratulujemy!