Zaproszenie na spotkanie wokół 111 numeru „Kwartalnika Filmowego”

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy zaprosić Państwa na dyskusję wokół najnowszego, 111 numeru  „Kwartalnika Filmowego” dotyczącego afektywnej i zmysłowej strony filmu.
Spotkanie odbędzie się online, na platformie Zoom, 9 grudnia (środa) 2020 r. o godz. 18.
Poprowadzi je Ewa Fiuk, a wśród zaproszonych gości będą autorzy kwartalnikowych tekstów: Barbara Szczekała, Piotr Celiński i Antoni
Michnik.
Tych z Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres (karolina.kosinska@ispan.pl). Tuż
przed spotkaniem zainteresowanym zostanie wysłany bezpośredni link do platformy.


„Kwartalnik Filmowy”
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 28, 00-950 Warszawa
skr. poczt. 994
tel.: (48-22) 50-48-234
fax: (48-22) 831-31-49
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf
http://www.facebook.com/KwartalnikFilmowy

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 – międzynarodowa” (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

The journal is published under the Creative Commons licence „Attribution + NonCommercial + NoDerivatives 4.0 – International” (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode). By submitting an article the author agrees to make it available under this licence.