Żegnamy Panią Profesor Alicję Helman

Z ogromnym żalem informujemy, że zmarła Pani Profesor Alicja Helman, nestorka polskiego filmoznawstwa, wychowawczyni wielu pokoleń badaczek i badaczy. Rodzinie i bliskim Pani Profesor składamy najszczersze kondolencje.

Alicja Helman (ur. 19 maja 1935, zm. 24 lutego 2021) – profesor nauk humanistycznych, filmoznawczyni. W latach 1955-1973 pracowała w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, gdzie obroniła doktorat z zakresu muzyki filmowej i uzyskała stopień doktora habilitowanego. W latach 1973-1986 była kierownikiem Zakładu Filmu i Telewizji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1986 roku związała się z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, gdzie najpierw pełniła funkcję kierownika Zakładu Filmu i Telewizji w Instytucie Filologii Polskiej, następnie dyrektora Instytutu Sztuk Audiowizualnych. Tytuł profesorski otrzymała w 1989 roku za badania z zakresu teorii filmu. Przez wiele lat współpracowała z miesięcznikiem „Kino” i „Kwartalnikiem Filmowym”. Opublikowała kilkadziesiąt książek z zakresu metodologii badań (Przedmiot i metody filmoznawstwa, 1985), problematyki adaptacji (Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, 1998), historii kina (Urok zmierzchu. Filmy Luchina Viscontiego, 2001), teorii filmu (Historia semiotyki filmu, 1993). W ostatnich latach zajmowała się kinem chińskim (Odcienie czerwieni. O filmowej twórczości Zhanga Yimou, 2010, Ścieżkami utraconego czasu. Twórczość filmowa Chena Kaige, 2012), a jej najnowsza książka, poświęcona twórczości Tomasza Manna, ukaże się jeszcze w tym roku.