Zwycięzca konkursu PTBFM w kategorii najlepsza książka 2021 roku

Uzasadnienie werdyktu jury

Zwycięzca konkursu PTBFM w kategorii najlepsza książka 2021 roku: Sebastian Jagielski, Przerwane emancypacje: polityka ekscesu w kinie polskim lat 1968-1982. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Książka Sebastiana Jagielskiego została zbudowana wokół figury ekscesu, rozumianej tu jako przekroczenie normy, zarówno w wymiarze kulturowym, cielesnym, jak i politycznym. Figura ta nie tylko decyduje o dobrze filmów i nazwisk reżyserów oraz zakresie podejmowanych zagadnień. Odbija się również w strukturze pracy, w jej języku, zastosowanych źródłach, polemicznym zacięciu, w sposobie myślenia o historii kina i historii Polski. Ta niezwykła synteza formy i treści, nieczęsto spotykana w literaturze akademickiej, pomaga autorowi wykroczyć poza tradycyjne filmoznawstwo, po to by nawiązać dialog z głośnymi projektami polskiej humanistyki ostatnich lat – spod znaku prześnionej rewolucji i historii ludowej. Przerwane emancypacje to książka pierwszorzędna w czterech aspektach, które rzadko występują w jednakowym natężeniu. Nowatorska w obrębie swojej dyscypliny naukowej. Uniwersalna w przekazie. Brawurowa stylistycznie. Na każdej stronie prowokująca do dalszej dyskusji.

dr hab. Elżbieta Durys, prof. UW – przewodnicząca jury

dr hab. Marcin Maron, UMCS – sekretarz jury

prof. dr hab. Krzysztof Loska, UJ – członek Jury

dr hab. Monika Talarczyk, prof. PWSFTviT – członkini jury

dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG – członek jury