1918 – FILM POLSKI WOBEC ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

Instytut Nauk Politycznych oraz

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

1918 – film polski wobec odzyskania niepodległości

 100-lecie powrotu Polski na mapę Europy może być także pretekstem do rozważań filmoznawczych. Czyn zbrojny, wizerunki Wielkiej Wojny, budowa niepodległego państwa były tematami rodzącej się kinematografii narodowej, która w dwudziestoleciu międzywojennym szukała stylu wypowiedzi i sposobów komunikacji zarówno z władzą,  jak i widzami, czyli swojego miejsca w kulturze. I wojna światowa, rok 1918 i jego konsekwencje stanowiły także odniesienia historyczne dla późniejszego kina polskiego. Nie chcemy zatem ograniczać się do wydarzeń z epoki, ale także podjąć zagadnienia wiążące odzyskanie niepodległości z recepcją tego procesu w strategiach poszczególnych twórców, odwołaniach gatunkowych, związkach z polityką i literaturą. Dlatego skupimy się między innymi wokół obecności roku 1918 w produkcjach filmowych i telewizyjnych, kulturowych reprezentacji twórców niepodległości, ideologicznych sporów o konsekwencje walki o granice, krytycznego spojrzenia na poszczególne tytuły, powstałe zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i w warunkach powojennych do ostatnich lat włącznie, lokalnych i regionalnych obiegów kinematograficznych w pierwszych latach wolnej Polski i wszystkich innych zagadnień powiązanych z tematem konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2018 roku w Bydgoszczy.

Wszystkich zainteresowanych tą konferencją prosimy o zgłaszanie udziału (temat i kilkuzdaniowy abstrakt) do 30 czerwca 2018 roku. Po uzyskaniu zgłoszeń poinformujemy o szczegółach związanych z przyjazdem i pobytem w Bydgoszczy.

Jednocześnie informujemy, że opłata konferencyjna (bez zakwaterowania) wynosi 400 PLN (250 dla doktorantów).

Wszelką korespondencję prosimy kierować do organizatorów: dra hab. Mariusza Guzka, prof. UKW (mariusz.guzek@gmail.com), dra hab. Zdzisława Biegańskiego, prof. UKW (zdzislawbieganski@interia.pl) lub prof. dra hab. Piotra Zwierzchowskiego (piotrzet@poczta.onet.pl).

 

dr hab. Mariusz Guzek, prof. UKW

dr hab. Zdzisław Biegański, prof. UKW

prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski

konferencja listopad 2018