POZNAŃSKI

Przewodniczący – prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon
Zastępca przewodniczącego – prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak
Skarbnik – prof. UAM dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska
Sekretarz – dr Piotr Pławuszewski
Komisja rewizyjna: dr Anna Śliwińska (przewodnicząca), prof. UAM dr hab. Wojciech Otto, mgr Agnieszka Powierska