ARCHIWA WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH FILMOZNAWCZYCH, RED. NAUKOWA BARBARA GIZA, PIOTR ZWIERZCHOWSKI, KATARZYNA MĄKA-MALATYŃSKA

Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych, red. naukowa Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski, Katarzyna Mąka-Malatyńska, Warszawa 2020.

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Barbary Gizy, prof. Piotra Zwierzchowskiego i prof. Katarzyny Mąki – Malatyńskiej, poświęcona roli archiwum we współczesnych badaniach filmoznawczych. Teksty zamieszczone w książce powstały po konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w FINA w 2017 roku.

Zainteresowaniem badawczy, artystów i miłośników kina cieszą się obecnie nie tylko zbiory, lecz także zmiany w funkcjonowaniu tradycyjnych, zinstytucjonalizowanych archiwów, które szerzej otwarły swe podwoje, umożliwiając dostęp do dokumentów pisanych – świadectw kultury filmowej i filmów. Teksty zamieszczone w niniejszym tomie stanowią rodzaj przewodnika po filmowych archiwach, pozwalają zorientować się w formach i metodach ich przepracowywania i uniknąć wrażenia entropii w nieustannie przyrastających zbiorach.

Archiwa okładka i spis treści