SKŁAD JURY 2021

dr hab. Elżbieta Durys, prof. UW – przewodnicząca

dr hab. Marcin Maron, UMCS – sekretarz

prof. dr hab. Krzysztof Loska, UJ

dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG

dr hab. Monika Talarczyk-Gubała, prof. PWSFTviT