kontakt

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

40-007 Katowice
ul. Uniwersytecka 4/A527

NIP: 954-275-39-24

Prezes: dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr- alewicki23@gmail.com

Sekretarz: dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG, kornacki70@gmail.com

Skarbnik: dr hab. Ilona Copik, prof. UŚ – ilonac@autograf.pl