NOMINACJE DO NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD FILMEM I MEDIAMI ZA ROK 2020

Nominacje do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za rok 2020

 

                              Nominacje w kategorii Najlepsza Książka Roku

 

Urszula Biel, „Kultura filmowa prowincji górnośląskiej: kina, właściciele, widzowie”, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2020.

Dawid Głownia, „Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju”, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2020.

Magdalena Kempna-Pieniążek, „Lekcje ciemności: kino dokumentalne Wernera Herzoga”, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2020.

Michał Pabiś-Orzeszyna, „Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera 2020.

Miłosz Stelmach, „Przeczucie końca: modernizm, późność i polskie kino”, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020.

 

Nominacje w kategorii Debiut Roku

 

Michał Pabiś-Orzeszyna, „Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera 2020.

Miłosz Stelmach, „Przeczucie końca: modernizm, późność i polskie kino”, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020.

Karol Szymański, „Krawiec, książę i chłopaki z brązu: fantazmat homoseksualny w powojennym kinie czechosłowackim”, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS 2020.