MONOGRAFIA I DEBIUTANCKA MONOGRAFIA 2016

Szanowni Państwo,

radość sprawiają wszystkie nagrody i wyróżnienia za naszą pracę, ale szczególnie cenimy te, które są wynikiem uznania przez nasze środowisko. Dlatego też postanowiliśmy przyznawać Nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za najlepszą książkę roku w dwóch kategoriach: Najlepsza Książka i Debiut Roku. Zależy nam na tym, aby były to nasze nagrody: członków Towarzystwa skupiającego badaczy filmu i mediów. To nasze głosy będą decydować o nominacjach, a ostateczną decyzję podejmie jury, w którego skład w roku 2017 wchodzą członkowie Towarzystwa. Nasze zaproszenie do udziału w jego pracach przyjęli: Mirosław Filiciak, Andrzej Gwóźdź (przewodniczący), Katarzyna Mąka-Malatyńska, Grażyna Stachówna, Adam Wyżyński (sekretarz).

Głosy prosimy przesyłać do sekretarza jury, Adama Wyżyńskiego: awyzynski@fn.org.pl

Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (dalej: PTBFM) za najlepszą książkę roku jest przyznawana za monografię autorską w zakresie badań nad filmem i mediami, opublikowaną w języku polskim w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

Nagroda PTBFM jest przyznawana w dwóch kategoriach: Najlepsza Książka i Debiut Roku.

Każdy członek PTBFM ma prawo zgłosić jeden tytuł w każdej kategorii.

Zgłoszenia są przyjmowane przez sekretarza Jury od 1 lutego do 1 marca każdego roku.

Pełny Regulamin Konkursu znajdziecie Państwo w zakładce.