DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

deklaracja członkowska

Deklaracje członkowskie prosimy przesyłać na adres:

Arkadiusz Lewicki

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr

ul. F. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław