III ZJAZD FILMOZNAWCÓW I MEDIOZNAWCÓW

III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

„Przestrzenie – praktyki – artykulacje”

organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

Łódź, 17‒19 czerwca 2019 roku

 


Partnerem regionalnym  III Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców jest Województwo Łódzkie

 

OPIS OGÓLNY

Dotychczasowe zjazdy PTBFM – w 2013 roku w Kamieniu Śląskim i w 2016 roku w Krakowie – dowiodły, że istnieje potrzeba stworzenia możliwości spotkania, prezentacji badań oraz wymiany myśli osób, które identyfikują się jako badacze filmu i mediów. Szeroki oddźwięk i zaangażowanie filmoznawców i medioznawców z różnych ośrodków akademickich z całego kraju wzmocniły nas w decyzji budowania tradycji cyklicznych spotkań.

W 2019 roku III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami współorganizowany będzie przez Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Będzie to okazja również do uczczenia przypadającej na ten rok rocznicy powstania łódzkiego ośrodka. Jednocześnie 2019 rok będzie rokiem sprawozdawczo-wyborczym dla PTBFM.

III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, do udziału w którym chcielibyśmy Państwa zaprosić, odbędzie się pod hasłem „Przestrzenie – praktyki – artykulacje”. Tematem obrad jest szeroko rozumiana przestrzeń i jej związki z mediami. Przestrzeń jako kluczowe pojęcie, rozumiana jest dosłownie oraz w sensie metaforycznym. Postrzegamy ją w jej lokalnym i globalnym wymiarze. Interesują nas zatem globalne przepływy i lokalne zależności wokół świata mediów i w nim samym. Ponadto chcemy przyjrzeć się temu, za pomocą jakich środków przestrzeń jest w mediach, kinie i nowych mediach artykułowana, w jaki sposób staje się punktem wyjścia do wyrażania własnego stanowiska wobec lokalności i/albo globalności. Przestrzeń w proponowanym przez nas ujęciu – jej artykulacje i związane z nią praktyki – może być definiowana w perspektywie psychospołecznej: jako przestrzeń ciała, z jego lokalnym zakorzenieniem, topografia całych grup społecznych czy kulturowych lub obszar działań twórczych pojedynczych osób czy grup. Może to więc być przestrzeń w rozumieniu geograficznym, ale też ekonomicznym, kulturowym, płciowym czy przestrzeń jaka otwiera się wraz z nowymi technologiami.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że naszą intencją jest również integrowanie środowiska polskich badaczy nad filmem i mediami oraz stworzenie platformy do dalszej współpracy przy wykorzystaniu struktur Towarzystwa. Chcielibyśmy zatem zachować otwartą formułę tematyczną. Hasło przewodnie Zjazdu – „Przestrzenie – praktyki – artykulacje” – prosimy traktować możliwie szeroko i inkluzywnie.

 

KWESTIE ORGANIZACYJNE

W grudniu 2018 r. na stronach PTBFM udostępniona zostanie lista paneli zatwierdzonych przez Radę Programową. Do 1 lutego 2019 r. koordynatorzy/ki paneli przyjmować będą propozycje wystąpień mieszczących się w obrębie zgłoszonych i zatwierdzonych paneli. Zgłoszenie można wysyłać tylko do jednego panelu. Osoba wysyłająca zgłoszenie nie musi być członkiem/członkinią PTBFM. Panele mogą składać się z jednej lub kilku sesji – zależnie od przyjętych zgłoszeń. Zachęcamy również do zgłaszania się do dyskusji w obrębie poszczególnych paneli. Pierwszego kwietnia 2019 r. ogłoszona zostanie lista uczestników/czek III Zjazdu.

 

 

HARMONOGRAM

1.12.2018 – ogłoszenie zatwierdzonych paneli na stronie PTBFM

1.02.2019 – termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień do poszczególnych paneli (na adresy koordynatorów paneli za pomocą formularza)

1.03.2019 – koordynatorzy paneli przesyłają propozycje poszczególnych sesji wraz z abstraktami do Rady Programowej (na adres Przewodniczącej RP PTBFM: e.durys@gmail.com)

1.04.2019 – ogłoszenie o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia na konferencję

1.05.2019 – program konferencji

 

INFORMACJE O ZJEŹDZIE ORAZ OBOWIĄZKI KOORDYNATORÓW/EK PANELI:

 • panele mają mieć charakter tematyczny;
 • panele – zależnie od liczby przyjętych zgłoszeń – będą się składać z jednej lub więcej sesji;
 • na każdą sesję przewidziane jest 90 minut – przy tradycyjnej formule daje to trzy 20-minutowe wystąpienie plus 30 minut na dyskusję. Formuła sesji może być modyfikowana przez koordynatora/kę i składać się z krótszych wystąpień i wydłużonego czasu na dyskusję. Zachęcamy również do zgłaszania sesji w formie moderowanych dyskusji lub innych. Wielosesyjne panele mogą mieć zróżnicowany charakter, zależnie od decyzji koordynatora/ki.
 • koordynator/ka może samodzielnie przewodniczyć sesjom lub wskazać, po uzgodnieniu, przewodniczących poszczególnych sesji, wchodzących w skład swojego panelu;
 • do 1 marca 2019 r. – koordynatorzy/ki paneli przesyłają propozycje poszczególnych sesji wraz z abstraktami do Rady Programowej celem ostatecznego zatwierdzenia (na adres Przewodniczącej RP, dr hab. Elżbiety Durys: e.durys@gmail.com);
 • koordynatorzy/ki pozostają w kontakcie z zarówno z RP, Organizatorami, jak i przyjętymi uczestnikami/czkami zjazdu, przekazując wszelkie niezbędne informacje.

 

INFORMACJE DODATKOWE

W trakcie III Zjazdu odbędzie się również zebranie członków i członkiń PTBFM. Podczas zebrania ustępujące władze złożą sprawozdanie ze swojej działalności. Wybrane zostaną również nowe władze. Zebranie odbędzie się 17 czerwca w godzinach wieczornych. Prosimy o zarezerwowanie sobie wówczas czasu.

W trakcie Zjazdu, 19 czerwca, przewidujemy również wieczór poświęcony najnowszym publikacjom (w szczególności monografiom i numerom czasopism, w których opublikowane zostały materiały z II Zjazdu) w formie spotkań autorskich. W tej sprawie należy się kontaktować z  dr. Michałem Pabisiem-Orzeszyną (michal.pabis@uni.lodz.pl).

Ogłoszenie o konferencji, formularze zgłoszeniowe (paneli i wystąpień) oraz inne informacje zamieszczane będą na stronie PTBFM w odpowiedniej zakładce. Adres strony: http://ptbfm.org

Program zjazdu

Wieczór autorski – lista książek

OPŁATA KONFERENCYJNAtermin wpłaty: do 15 maja 2019 r.

numer konta – podany zostanie ok. 1 maja wraz z informacją o przyjęciu zgłoszenia

wysokość opłaty: 300 PLN (dla członków i członkiń PTBFM, którzy opłacili/ły składki członkowskie) i 350 PLN (dla pozostałych uczestników/czek); 250 PLN dla doktorantów/ek i studentów/ek (członków i członkiń PTBFM, którzy opłacili/ły składki członkowskie) i 300 PLN (dla pozostałych doktorantów/ek i studentów/ek).

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe.

 

MIEJSCE OBRAD

Budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Wskazówki dotyczące dojazdu

Mapa dojazdu

W każdej sali znajduje się projektor z głośnikiem, komputer ze złączem USB, napędem DVD i dostępem do internetu. Własny laptop można podłączyć tylko przez kabel D-Sub (VGA) oraz kabel dźwiękowy mini Jack (są one w wyposażeniu każdej sali). Osoby planujące podłączenie własnych komputerów o złączach innych niż D-Sub (VGA) – na przykład HDMI czy mini HDMI – uprzejmie prosimy o zaopatrzenie się we własne kable/adaptery. W trakcie Zjazdu uruchomiona będzie również ogólnodostępna sieć wi-fi.

 

KONTAKT

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy z
mgr. Adamem Cybulskim (adam.cybulski@uni.lodz.pl)
mgr. Emilem Sowińskim (emil.sowinski@unilodz.eu)

 

 

NOCLEGI

Lista sugerowanych hoteli i hosteli

 • Hotel Campanile (https://www.campanile.com/pl/hotels/campanile-lodz)
 • Hotel Ibis (https://www.accorhotels.com/pl/hotel-3096-ibis-lodz-centrum/index.shtml)
 • Polonia Palast (https://www.hostelsclub.com/pl/hostel/polonia-palast)
 • Hostel UMED (http://hostel.umed.pl/) Nu Hotel (http://www.nuhotel.pl/)
 • B&B Hotel Łódź Centrum (https://www.hotelbb.pl/pl/lodz)
 • Home & Travel (http://www.hometravel.pl/lodz/kontakt.html)
 • Hotel Reymont (https://amwhotele.pl/hotele/lodz-hotel-reymont/)
 • Boutique Hotels (https://www.hotels24.com.pl/nasze-obiekty/boutique-hotels-lodz-rewolucji)
 • Hostel Hotel Dom Gościnny Linat Orchim (http://linatorchim.pl/)
 • Hotel DoubleTree by Hilton (https://www.doubletreelodz.pl)
 • Hotel Stare Kino (https://www.cinemahotel.pl/)

 

III Zjazd PTBFM_formularz zgloszeniowy wystapienia