„PRZEGLĄD KULTUROZNAWCZY” 2020, NR 1: PRAKTYKI DESIGNU W MEDIACH

Ukazała się właśnie elektroniczna wersja tematycznego numeru „Przeglądu Kulturoznawczego” 2020, nr 1: Praktyki designu w mediach.

Punktem wyjścia koncepcji numeru były artykuły przygotowane na bazie wystąpień wygłoszonych w ramach panelu Praktyki designu w mediach podczas III Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców „Przestrzenie – praktyki – artykulacje” (Łódź, 17–19 czerwca 2019) przez jego uczestników: Andrzeja Gwoździa, Jana Hudzika, Marcina Składanka, Jana Stasieńkę i Przemysława Wiatra.

Zachęcamy do lektury:

http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2020/Numer-1-43-2020/