IV Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

IV Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

Narracje – teorie, strategie, konteksty

pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

współorganizatorzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

przy współudziale Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Sztuki PAN

28-30 czerwca 2023, Warszawa

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców, który tym razem odbędzie się pod hasłem Narracje – teorie, strategie, konteksty.

Problematykę spotkania wyznacza szeroko rozumiana narracja i jej alianse z mediami. Tematem w równym stopniu są obecne w kinie i innych mediach narracje, sposoby ich artykulacji, jak i teorie przekaźników oraz strategie komunikacyjne, w tym wędrujące między mediami opowieści i formuły, a także ich mutacje. Bierzemy zatem pod uwagę wszelkie rodzaje i funkcje narracji. Interesuje nas ich rozmaitość w postaci tradycyjnych i cyfrowych form medialnych (narracji komiksowych, fotograficznych, filmu, gier wideo, światów wirtualnych, symulacji VR, sztuki technologicznej, aplikacji…).

Narracja jako kluczowe pojęcie traktowana jest dosłownie i w sensie metaforycznym. Zajmuje nas zdolność i praktykowane w przekaźnikach sposoby opowiadania, a także sam mechanizm uwierzytelniania dyskursów: medialnych, światopoglądowych, ideologicznych, tożsamościowych, historycznych…

Chodzi również o narracje uczestniczące w procesach kulturowej i społecznej wymiany. Liczą się wzajemne przenikanie ideologii, polityki i medialnych narracji, a także  wpływ technologii, narracje jako konstrukcje tożsamości indywidualnej i zbiorowej, a wreszcie narracje jako swoiste symulakra rzeczywistości i światy alternatywne. Kontekstualnie traktowana narracja staje się probierzem polaryzujących epokę problemów. Pozwala badać kwestie postkolonialne i postzależnościowe, płci i cielesności, pamięci i odpamiętywania, tożsamości wspólnotowej i indywidualnej, pozwala spojrzeć na język rzeczy i emocji, a także na katastrofy oraz tematy wpisujące się w obszar badań posthumanistycznych (antropocen, ekokrytyka, zooestetyka, transhumanizm) etc., pozwala też na reinterpretacje syndromu wyczerpania teorii czy filozofii mediów. 

Słowem, narracje formatują obrazy świata, moc ich oddziaływania i związki z rzeczywistością. Dlatego zależy nam na dyskusji o  wielowymiarowo pojętych formułach i przepływach narracji. W polach mediasfery, jej kontekstach, teoriach mediów proponujemy tropić dyskursy dominujące i marginalizowane, historie alternatywne i niejawne, lokalne i globalne, narracje wielkie i małe, opowieści transmedialne  i autorskie, dyskursy archiwów i światów wyobrażonych, narracje historyczne i profetyczne… 

Jednocześnie prosimy pamiętać, że naszą intencją jest również integrowanie środowiska polskich badaczy nad filmem i mediami oraz stworzenie platformy do dalszej współpracy przy wykorzystaniu struktur Towarzystwa. Chcielibyśmy zatem zachować otwartą formułę tematyczną. Hasło przewodnie Zjazdu – Narracje – teorie, strategie, konteksty – prosimy traktować możliwie szeroko i inkluzywnie.

            Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w dwóch etapach. Do 1 listopada 2022 roku czekamy na zgłoszenia paneli. Prosimy po przysyłanie do Przewodniczącej Rady Programowej dr hab. Kariny Banaszkiewicz: karina.tv@gazeta.pl, tytułu panelu oraz krótkiego opisu, posługując się załączonym formularzem. Wymogiem formalnym zgłoszenia panelu jest przynależność do Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. 10 grudnia 2022 roku na stronie PTBFM zostanie umieszczona lista paneli zatwierdzonych przez Radę Programową wraz z adresami koordynatorów/koordynatorek. Do 1 lutego 2023 roku będą oni przyjmować propozycje wystąpień mieszczących się w obrębie zgłoszonych i zatwierdzonych paneli. Zgłoszenie można wysłać tylko do jednego panelu. Osoba wysyłająca zgłoszenie nie musi być członkiem/członkinią PTBFM. Panele mogą składać się z jednej lub kilku sesji – zależnie od przyjętych zgłoszeń. Zachęcamy również do zgłaszania się do dyskusji w obrębie poszczególnych paneli. 1 kwietnia 2023 roku ogłoszona zostanie lista uczestników/uczestniczek IV Zjazdu.

Ogólne informacje o panelach oraz obowiązki koordynatorów/koordynatorek:

  • panele mają mieć charakter tematyczny;
  • panele – zależnie od liczby przyjętych zgłoszeń – będą się składać z jednej lub więcej sesji;
  • na każdą sesję przewidziane jest 90 minut – przy tradycyjnej formule daje to trzy dwudziestominutowe wystąpienie plus 30 minut na dyskusję. Formuła sesji może być modyfikowana przez koordynatora/kę i składać się z krótszych wystąpień i wydłużonego czasu na dyskusję. Zachęcamy również do zgłaszania sesji w formie moderowanych dyskusji lub innych. Wielosesyjne panele mogą mieć zróżnicowany charakter, zależnie od decyzji koordynatora/ki.
  • koordynator/ka może samodzielnie przewodniczyć sesjom lub wskazać, po uzgodnieniu, przewodniczących poszczególnych sesji, wchodzących w skład swojego panelu;
  • do 1 marca 2023 – koordynatorzy/koordynatorki paneli przesyłają propozycje poszczególnych sesji wraz z abstraktami do Rady Programowej w celu ostatecznego zatwierdzenia (na adres Przewodniczącej Rady Programowej dr hab. Kariny Banaszkiewicz: karina.tv@gazeta.pl);
  • koordynatorzy/koordynatorki pozostają w kontakcie zarówno z Radą Programową, Organizatorami, jak i  przyjętymi uczestnikami/uczestniczkami zjazdu, przekazując wszelkie niezbędne informacje.

W trakcie IV Zjazdu odbędzie się również Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (o wyborach delegatów poinformujemy pod koniec roku). Przewidujemy także spotkanie poświęcone najnowszym publikacjom. Informację, do kogo należy zgłaszać propozycje podamy w późniejszym terminie.

HARMONOGRAM

1 listopada 2022 – termin nadsyłania propozycji paneli (mogą je zgłaszać tylko członkowie Towarzystwa)

10 grudnia – ogłoszenie zatwierdzonych paneli na stronie PTBFM

1 lutego 2023 – termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień do poszczególnych paneli (na adresy koordynatorów paneli)

1 marca – koordynatorzy paneli przesyłają propozycje poszczególnych sesji wraz z abstraktami do Rady Programowej;

1 kwietnia – ogłoszenie o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia na konferencję

1 maja –  informacja o programie IV Zjazdu

OPŁATA KONFERENCYJNA

termin wpłaty: 15 maja 2023

numer konta – podany zostanie na początku kwietnia wraz z informacją o przyjęciu zgłoszenia

wysokość opłaty: 400 PLN (dla członków i członkiń PTBFM) i 500 PLN (dla pozostałych uczestników/czek); 200 PLN dla doktorantów/ek i studentów/ek (członków i członkiń PTBFM) i 250 PLN (dla pozostałych doktorantów/ek i studentów/ek)

opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, bankiet

KOMITET ORGANIZACYJNY IV ZJAZDU FILMOZNAWCÓW I MEDIOZNAWCÓW

prof. Mirosław Filiciak (SWPS) – przewodniczący

dr Sylwia Szostak (SWPS) – sekretarzyni

dr Karolina Kosińska (IS PAN)

dr Bolesław Racięski (UW)

dr Matylda Szewczyk (UW)

prof. Elżbieta Durys (UW)

mgr Michał Matuszewski (UW)