MARTYNA SIUDAK, TWITTER W KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ W POLSCEMartyna Siudak, Twitter w komunikacji politycznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2022, ss. 241.

Autorka monografii jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dziennikarką lokalnego oddziału „Gazety Wyborczej”. Już w trakcie praktyki w Polskiej Agencji Prasowej w 2012 roku jednym z jej zadań było obserwowanie profili polskich polityków na Twitterze. To sprawiło, że czytanie i przeglądanie politycznych wpisów stało się pewnego rodzaju nawykiem. Kilkuletnie obserwacje serwisu połączone z doświadczeniami zawodowymi spowodowały chęć sprawdzenia, jak wspomniany mikroblog wpłynął na system komunikowania politycznego w Polsce.

Politycy i ich obecność na Twitterze byli tematem różnych prac, jednak prezentowana książka wyróżnia się na ich tle zastosowaną metodyką, pod pewnymi względami autorską, która została stworzona w celu analizy tweetów 121 polityków VIII kadencji Sejmu. Podstawę źródłową stanowi ponad 235 tysięcy tweetów z profili polityków, należących do następujących partii: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Kukiz ’15, Nowoczesna, Polskie Stronnictwo Ludowe.

Monografia składa się z dwóch części: teoretycznej oraz analitycznej, podzielono ją na cztery rozdziały. Autorka analizuje m.in. poetykę komunikacji polityków na Twitterze, wizerunki polityków i partii kreowane przez tweety, cechy politycznych zachowań komunikacyjnych czy dominanty tematyczne występujące w tweetach aktorów politycznych. Autorka opisuje też funkcje tweetów czy nawet wyróżnia formy agresji występujące w przestrzeni mikrobloga.

Autorka udowadnia, że Twitter stał się miejscem autopromocji oraz narzędziem ataku na konkurentów politycznych, dlatego zmienił komunikowanie polityczne w Polsce – przetransformował je z miejsca, w którym wyłącznie nadaje się komunikaty, w forum sporów, internetową arenę wymiany poglądów. Omawiany serwis społecznościowy zwirtualizował komunikację polityczną oraz spowodował, że debata publiczna w kraju dotyczy często kwestii nieistotnych. Mimo to Twitter wciąż stanowi ważne narzędzie dyplomacji zarówno Polsce, jak i na świecie.

Fragment recenzji wydawniczej prof. Iwony Hofman (UMCS)

„ (…) Rekomenduję Wydawnictwu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie książkę M. Siudak do druku ze względu na pierwszeństwo monograficznego ujęcia tematu na rynku wydawniczym w Polsce, wartość badań empirycznych, autorską metodologię (którą warto rozpowszechniać jako zachętę dla poszukiwania niestandardowych rozwiązań metodologicznych), znaczenie problemu w badaniach komunikowania politycznego. Uważam, że Autorka powinna kontynuować analizy Twittera, dążąc do aktualizacji danych i obserwując przemiany samego narzędzia. Książka z pewnością znajdzie wielu czytelników, zajmujących się naukami społecznymi i po prostu odbiorców, użytkowników mediów społecznościowych czujących intuicyjnie jako elektorat nową jakość komunikacji politycznej”.

Książka na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/sklep/produkt-info/shop/116/1960/twitter-w-komunikacji-politycznej-w-polsce.html