WIDZIALNOŚĆ WYZWOLONA

WIDZIALNOŚĆ WYZWOLONA

red. Andrzej Gwóźdź, współpraca red. Natalia Gruenpeter, seria Biblioteka Kwartalnika Filmowego, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-65630-60-5.

Wydanie elektroniczne do pobrania w otwartym dostępie pod adresem:

http://www.ispan.pl/pl/wydawnictwa/ksiazki/andrzej-gwozdz-natalia-gruenpeter-redakcja

 

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Gwoździa, przy współpracy redakcyjnej Natalii Gruenpeter, opublikowana w ramach serii wydawniczej Biblioteka Kwartalnika Filmowego przygotowywanej przez Zakład Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej Instytutu Sztuki PAN. Tom Widzialność wyzwolona jest pokłosiem II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, który odbył się w grudniu 2016 roku w Krakowie. Antologia gromadzi piętnaście artykułów naukowych (przygotowanych na podstawie wystąpień konferencyjnych ogłoszonych w ramach panelu „Widzialność wyzwolona” na tymże zjeździe), które poruszają takie zagadnienia z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa, jak m.in.: filozofia obrazu technicznego, apofatyczna techno-ontologia, dokument generatywny, wideomapowanie architektury, trailer filmowy, media mobilne, kino biologiczne i postludzkie, cybersztuka i wirtualna rzeczywistość. Publikacja ukazuje się w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie.

 

Spis treści

 

Andrzej Gwóźdź, Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I. OKO MYŚLĄCE

Jan P. Hudzik, Widzialność i wyzwolenie: wymarzony dyskurs o mediach

Przemysław Wiatr, Viléma Flussera filozofia obrazu technicznego

Janusz Bohdziewicz, Przeświecenie – o wizjach elektralnych i dalej (pilot)

Joanna Sarbiewska, Kwantowe „oko w ogniu”. W stronę apofatycznej techno-ontologii

 

CZĘŚĆ II. CZEGO CHCĄ OBRAZY TECHNICZNE?

Marcin Składanek, Generatywny dokument – „Clouds” Jamesa George’a oraz Jonathana Minarda

Andrzej Gwóźdź, Designowanie kina w przestrzeniach miasta: wideomapowanie architektury

Matylda Szewczyk, Niebezpieczeństwa wyzwolonych spojrzeń. Obrazy macierzyństwa „Urodzonej w Berlinie” Joanny Rajkowskiej

Ewa Wójtowicz, Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Zwiastun (trailer) filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych

 

CZĘŚĆ III. DOKĄD ZMIERZAJĄ OBRAZY TECHNICZNE?

Blanka Brzozowska, Pośród (fikcyjnych?) obcych. Mobilne media w relacyjnej przestrzeni miasta

Anna Nacher, Paradoksalne obrazy Błękitnej Planety. Od „Blue Marble” do DSCOVR:EPIC

Anna Maj, O możliwości kina biologicznego i post-ludzkiego. Między etologią, „assistive technologies” i cybersztuką

Michał Derda-Nowakowski, Ekonomia uwagi w ekosystemie mediów

 

CZĘŚĆ IV. WIRTUALNE (I NIE TYLKO) PRZYJEMNOŚCI

Adam Andrysek, Kino w wirtualnej rzeczywistości, wirtualna rzeczywistość w kinie. Manifestacja kinostalgii czy mediofilii?

Piotr Celiński, Dotyk i dotykalność: ekranów, obrazów i widzów

Janusz Musiał, Archeologia nowych mediów (wystawa intermedialna)

 

Streszczenia

Abstracts

Noty o autorach i redaktorach

Notes on authors and editors