W POSZUKIWANIU FUNDAMENTÓW NAUK O MEDIACH, RED. K. WOLNY-ZMORZYŃSKI, A. LEWICKI

W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Arkadiusz Lewicki, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2019.

 

Spis treści

Słowo wstępne

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Mapa nauk o mediach – propozycja genologiczna

Jerzy Jastrzębski, Tradycje i główne nurty badań nad publicznością mediów

Maria Wojtak, O lingwistycznych fundamentach badań medioznawczych – zarys problematyki

Maciej Kawka, Utopia interdyscyplinarności i rozproszenie teorii a problem badawczy w naukach o mediach i komunikacji społecznej

Arkadiusz Lewicki, Czy medioznawca może zajmować się kinem? Film jako medium

Maria Teresa Lizisowa, Język w mediach jako przedmiot badań medioznawczych

Dr Klaudia Cymanow-Sosin, Projektowanie i produkcja w komunikacji wizerunkowej na przykładzie obrazów reklamowych

Wojciech Misztal, Kwestia odrębności i metodologii nauk o mediach: perspektywa teologiczna

Alicja Waszkiewicz-Raviv, Okiem odbiorcy. Perspektywa medioznawstwa w świetle metodologii biometrycznych

 

Ze wstępu:

„Oddajemy do rąk Czytelników książkę, której celem jest, z jednej strony próba znalezienia fundamentów nauk o mediach, które obecnie tworzą m.in. bibliolodzy, filolodzy (literaturoznawcy i językoznawcy), filmoznawcy, filozofowie, historycy, kulturoznawcy, muzykolodzy, pedagodzy, politolodzy, prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, teolodzy, nawet ekonomiści, informatycy i biznesmeni. Z drugiej strony zaś uporządkowanie wiedzy na ten temat oraz znalezienie sposobów łączenia metod badawczych, zastosowanych w poszczególnych dyscyplinach i wykorzystanie ich właśnie w nauce o mediach.

Znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące fundamentów badań nad mediami podjęli się w niniejszej książce badacze związani z Uniwersytetem Warszawskim (Alicja Waszkiewicz-Raviv), Uniwersytetem Jagiellońskim (Maciej Kawka), Uniwersytetem Wrocławskim (Arkadiusz Lewicki), Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej (Maria Wojtak), Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (Maria Lizisowa), Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie (Jerzy Jastrzębski, Klaudia Cymanow-Sosin, Wojciech Misztal), Międzynarodowym Instytutem Badań nad Reportażem (Kazimierz Wolny-Zmorzyński). Reprezentują oni różne dyscypliny naukowe (filmoznawstwo, językoznawstwo, medioznawstwo, literaturoznawstwo, reklamę i PR, teologię), przedstawiają swój punkt widzenia na interesujące nas zagadnienie, rzucają na nie jasne światło, które oświeca ścieżki badawcze”.

http://www.atut.ig.pl/?1479,w-poszukiwaniu-fundamentow-nauk-o-mediach