LISTA KSIĄŻEK AUTORSKICH WYDANYCH W 2021 ROKU

LISTA KSIĄŻEK AUTORSKICH WYDANYCH W 2021 ROKU

Joanna Aleksandrowicz, Obrazy Andaluzji w kinie hiszpańskim (1910-2021). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021.

Paweł Biliński, Kinematograf o sobie: autotematyzm w polskim filmie fabularnym. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.

Michał Bobrowski, Radosław Bomba, Poza ekranem kinowym: postmedialne konteksty animacji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021.

Grażyna Bochenek, Fredek, Rzeszów, Hollywood: opowieści o Fredzie Zinnemannie. Kraków: Wydawnictwo Austeria ; Budapeszt ; Syrakuzy , 2021.

Marta Cebera, Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.

Katarzyna Citko, Ciemność i światło: kino Carlosa Reygadasa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021.

Adam Cybulski, „Kłopotliwe” ciała: strategie przedstawiania fizycznej „anormalności” we współczesnym filmie fikcji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, 2021.

Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Seriale. Do następnego odcinka. Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2021.

Piotr Dzięciołowski, Wielki koniuszy polskiego filmu. Wyszków: Wydawnictwo Rosa PP, 2021.

Hanna Faryna-Paszkiewicz, Kobusz: Jan Kobuszewski z drugiej strony sceny. Kraków: MANDO, copyright © 2021.

Mariusz Gołąb, Stefan Czyżewski, Obraz, obiekt, narracja: doświadczenie wizualne Zofii Rydet. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.

Paulina Gorlewska, Kino postradzieckie: trauma doświadczenia sowieckiego w rosyjskich filmach fabularnych po 1991 roku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Sebastian Jagielski, Przerwane emancypacje: polityka ekscesu w kinie polskim lat 1968-1982. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Bartosz Januszewski, Kino pod okupacją: wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939-1945). Gdańsk ; Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021.

Paweł Jaskulski, Niewygodna zagadka: twórczość Janusza Nasfetera. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2021.

Karolina Jurczyńska, Komunikacja niewerbalna w filmach animowanych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, copyright © 2021.

Alicja Kisielewska, Antropologia telewizji: telewizja w życiu codziennym w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021.

Krzysztof Kopczyński, Paradygmat polskiego romantyzmu w uniwersum filmowym. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Joanna Kozieł, Film religijny we współczesnej kinematografii rosyjskiej: studium kognitywno-kulturowe. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021.

Mateusz Krycki, Wojny filmowe: kino, polityka, suwerenność. Warszawa: Zona Zero Sp. z o.o., 2021.

Janusz Lachowski, Anatola Sterna związki z kinematografią. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Jerzy Łukaszewicz, Zdarzenie – technika – sztuka: myślenie sztuki filmowej: obserwacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021.

Mariola Marczak, Valerio Zurlini: liryczny egzystencjalista europejskiego kina. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2021.

Tomasz Mielczarek, Medioznawstwo polskie: ludzie – instytucje – nauka. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021.

Dominika Agata Myślak, Od serialu telewizyjnego do odserialowych formatów internetowych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2021.

Zuzanna Nabiałek, Wideorecenzje filmów i seriali w serwisie YouTube z perspektywy retorycznej krytyki gatunkowej. Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.

Tomasz Andrzej Nowak, Z kinemą w tle: historia kinoteatru i jego wkład w życie kulturalne Radomska. Radomsko: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego, 2021.

Jacek Nowakowski, Feeria: wokół bogactwa literackich i filmowych koneksji sztuki fantastycznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021.

Agnieszka Ogonowska, Cyberpsychologia: media, użytkownicy, zastosowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021.

Jakub Ostromęcki, Skręcona historia: film a prawda historyczna. Warszawa: Bellona, 2021.

Magda Patryas, Julia Roberts: na własnych zasadach. [Warszawa]: Axis Mundi, copyright © 2021.

Judyta Ewa Perczak, Zanim pojawił się Always: reklama w Telewizji Polskiej w latach 1957-1989. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021.

Joanna Preizner, Zbudujemy sobie opowieść: wprowadzenie do narracji filmowej / Let s Build a Story. Introduction to Film Narration. Kraków: Wydawnictwo Austeria ; Budapeszt ; Syrakuzy , 2021.

Kwiryna Proczkowska, Sitcom amerykański w układach translacyjnych: specyfika genologiczna jako determinanta strategii tłumaczeniowej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Jacek Rokosz, Nadzy i rozszarpani: amerykańska eksploatacja filmowa 1960-1980. Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera, 2021.

Ula Ryciak, Niemoralna. Kalina. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2021.

Tomasz Samosionek, Videoart: sztuka video w Polsce 1973-1985. Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera, 2021.

Grażyna Stachówna, Jańcioland i okolice: filmowe światy Jana Jakuba Kolskiego. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Mariusz Solecki, Filmowe portrety żołnierzy wyklętych (1947-2017). Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2021.

Rafał Syska, Bez końca: dialogi Krzysztofa Kieślowskiego. Łódź: Narodowe Centrum Kultury Filmowej , 2021.

Joanna Szczutkowska, Zagraniczna polityka kinematograficzna PRL w latach 70. XX w. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021.

Anna Ślósarz, Film w literaturze XXI wieku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Marek Teler, Zagadka Iny Benity: AK-torzy kontra kolaboranci. Warszawa: Bellona, 2021.

Marek Teler, Upadły amant: historia Igo Syma. Warszawa: Skarpa Warszawska, 2021.

Zofia Turowska, Gustaw: opowieść o Holoubku. Warszawa: Marginesy, 2021.

Ewelina Twardoch-Raś, Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.

Maria Wilczek-Krupa, Poetyka muzyki filmowej Wojciecha Kilara. Kraków: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego, 2021.

Jan Krzysztof Witczak, Rosyjskie kino nieme (1918-1934): szkice historyczne. Poznań: Wydział Historii UAM, 2021.

Marcin Wlazło, Stanowienie nie/doskonałości: przemiany i perspektywy kulturowego modelu niepełnosprawności na przykładzie sztuki filmowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021.

Magdalena Zdrodowska, Telefon, kino i cyborgi: wzajemne relacje niesłyszenia i techniki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.

Tomasz Żaglewski, Superkultura: geneza fenomenu superbohaterów. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

LISTA DEBIUTÓW AUTORSKICH W ROKU 2021

Paweł Biliński, Kinematograf o sobie: autotematyzm w polskim filmie fabularnym. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.

Grażyna Bochenek, Fredek, Rzeszów, Hollywood: opowieści o Fredzie Zinnemannie.

Kraków: Wydawnictwo Austeria ; Budapeszt ; Syrakuzy , 2021.

Marta Cebera, Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.

Adam Cybulski, „Kłopotliwe” ciała: strategie przedstawiania fizycznej „anormalności” we współczesnym filmie fikcji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, 2021.

Paulina Gorlewska, Kino postradzieckie: trauma doświadczenia sowieckiego w rosyjskich filmach fabularnych po 1991 roku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Bartosz Januszewski, Kino pod okupacją: wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939-1945). Gdańsk ; Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021.

Paweł Jaskulski, Niewygodna zagadka: twórczość Janusza Nasfetera. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2021.

Karolina Jurczyńska, Komunikacja niewerbalna w filmach animowanych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Joanna Kozieł, Film religijny we współczesnej kinematografii rosyjskiej: studium kognitywno-kulturowe. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021.

Mateusz Krycki, Wojny filmowe: kino, polityka, suwerenność. Warszawa: Zona Zero Sp. z o.o., 2021.

Janusz Lachowski, Anatola Sterna związki z kinematografią. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Zuzanna Nabiałek, Wideorecenzje filmów i seriali w serwisie YouTube z perspektywy retorycznej krytyki gatunkowej. Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.

Jakub Ostromęcki, Skręcona historia: film a prawda historyczna. Warszawa: Bellona, 2021.

Kwiryna Proczkowska, Sitcom amerykański w układach translacyjnych: specyfika genologiczna jako determinanta strategii tłumaczeniowej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2021.

Tomasz Samosionek, Videoart: sztuka video w Polsce 1973-1985. Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera, 2021.

Ewelina Twardoch-Raś, Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.