Książki nominowane – 2019

Książki nominowane w kategorii „Najlepsza książka roku 2019” (w kolejności alfabetycznej):

 

Marcin Adamczak,  Kapitały przemysłu filmowego : Hollywood, Europa, Chiny.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

 

Andrzej Gwóźdź, Kino na biegunach : filmy niemieckie i ich historie 1949-1991.

Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, copyright 2019.

 

Justyna Jaworska, „Piękne widoki, panowie, stąd macie” : o kinie polskiego sockonsumpcjonizmu.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2019.

 

Marcin Maron, Romantyzm i kino : idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. ?

 

Paweł Sitkiewicz, Gorączka filmowa : kinomania w międzywojennej Polsce.
Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2019.

 

 

Książki nominowane w kategorii „Najlepsza książka debiutancka roku 2019” (w kolejności alfabetycznej):

 

Karolina Kostyra, Wiosenna bujność traw : obrazy przyrody w filmach o dorastaniu.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

 

Michał Piepiórka, Rockefellerowie i Marks nad Warszawą : polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej.
Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2019.

 

Marta Stańczyk, Czas w kinie : doświadczenie temporalne w slow Cinema.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2019.