MARCIN SANAKIEWICZ, TELEWIZJA I PERFORMANS. EKSPERYMENT Z MYŚLENIA O MEDIACH, CODZIENNOŚCI I POLITYCE

Marcin Sanakiewicz, Telewizja i performans. Eksperyment z myślenia o mediach, codzienności i polityce,
Kraków 2020.

Celem książki jest próba sformułowania definicji współczesnej telewizji (z uwzględnieniem jej ekstensji w nowych mediach) jako performansu, czyli działania procesualnego i sprawczego w obszarze widzialności i społecznej rzeczywistości. Autor podejmuje też próbę weryfikacji możliwości poznawczych performatyki w kulturoznawczo zorientowanych naukach o mediach i naukach o polityce. Interesują go kwestie obecności, istotności i sprawczości telewizji w codziennych praktykach i dyskursach jednostek i instytucji, w powstawaniu norm kulturowych i społecznych, a także tworzeniu się wspólnot. W konsekwencji modyfikacji uległa również dzisiejsza kondycja zmediatyzowanej demokracji, a także rozumienie kultury politycznej oraz komunikowania politycznego.