BOGUSŁAW SKOWRONEK, JĘZYK W FILMIE. UJĘCIE MEDIOLINGWISTYCZNE

Bogusław Skowronek, Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne, Wydawnictwo Naukowa Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020.

Książka Bogusława Skowronka „Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne” stanowi propozycję analizy semantycznych, estetycznych, kulturowych i lingwistycznych aspektów języka w filmie (strony werbalnej dzieła filmowego). W pracy omówione są podstawowe parametry charakteryzujące i determinujące kształt warstwy słownej w filmie. Monografia opiera się na założeniach mediolingwistyki, w którym to paradygmacie traktuje się film jako jeden z dyskursów medialnych. Książka ma przede wszystkim charakter teoretyczny, ale znajdują się w niej również rozdziały badawcze: przykłady analiz ścieżek werbalnych konkretnych dzieł filmowych.